Di truyền học cấp độ tế bào - Hỏi đáp

Bài 1: Ở người thuận tay phải được quy định bởi gen trội P. Thuận tay trái do gen p nằm trên NST thường. Bệnh máu khó đông do gen lặn a nằm trên NST giới tính X quy định.

Một cặp vợ chồng: vợ thuận tay trái, không mắc bệnh máu khó đông; chồng thuận tay phải, mắc bệnh máu khó đông. Hỏi con cái của họ thế nào?

Bài 2: Cho F1 có kiểu hình toàn hoa tím,thân cao lai với nhau được F2 gồm các cây có tỉ lệ KH:

37,5% hoa tím, cao

18,75% hoa tím, thấp

18,75% hoa đỏ, cao

12,75% hoa vàng, cao

6,25% hoa vàng, thấp

6,25% hoa trắng, cao

Biết tính trạng chiều cao cây do 1 cặp gen quy định. Hãy biện luận sự di truyền tính trạng màu hoa và chiều cao cây. Viết SĐL từ F1 đến F2.

Bài 3: Trong phép lai thỏ thuần chủng màu mắt và màu lông hoang dại với thỏ đực có mắt màu mơ và lông xám thu được F1 toàn màu mắt và màu lông hoang dại. cho F1 giao phối với nhau thì thu được F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình như sau:

Tất cả thỏ cái đều có mắt và màu lông hoang dại

Thỏ đực F2 phân li theo tỉ lệ:

45% màu mắt và màu lông hoang dại

45% màu mắt mơ và màu lông xám

5% mắt màu hoang dại và lông xám

5% mắt màu mơ và lông hoang dại

Hãy giải thích kết quả trên và viết sơ đồ lai từ P đến F2. Biết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng.

Được cập nhật 02/01/2017 lúc 12:12 5 câu trả lời

điều nào không đúng khi cho rằng các loài đơn tính giao phối,nst giới tính :

 

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.