Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 20 tháng 11 2020 lúc 10:53

- Đầu tiên mã bộ ba mở đầu phải là AUG. Mạch II nếu phiên mã sẽ cho 2 mã bộ ba ở đầu (1) , (2) đều là UAX. -> Mạch II không phải mạch khuôn dùng để tổng hợp phân tử mARN.

- Ở mạch I thì ở 2 đầu (1), (2) nếu phiên mã đều cho mã bộ ba AUG - mã bộ ba mở đầu. -> Mạch I là mạch khuôn dùng để tổng hợp phân tử mARN. (a)

+ Đầu từ (1) -> (2) của mạch I khi đến mã bộ ba thứ ba là UAG, tức là mã bộ ba kết thúc, tức là tại đây quá trình phiên mã kết thúc. Như vậy nếu phiên mã từ đầu này thì trong chuỗi Polipeptit hoàn chỉnh (chuỗi Protein) chỉ có 1 axit amin.

+ Đầu từ (2) -> (1) của mạch I, khi phiên mã thì các mã bộ ba đầu đều mã hóa các axit amin bình thường, đến bộ ba triplet thứ bảy sẽ phiên mã ra mã bộ ba UGA - mã bộ ba kết thúc. Tại đây quá trình phiên mã kết thúc. Như vậy, nếu phiên mã từ đầu này thì trong chuỗi polipeptit hoàn chỉnh (chuỗi Protein) chỉ có 5 axit amin.

-> Phiên mã từ đầu (2) -> (1) (b)

Từ (a), (b) => Mạch I làm khuôn, chiều phiên mã từ (2) → (1)

=> CHỌN C

Bình luận (0)
thanh ???
thanh ??? 27 tháng 10 2018 lúc 10:31

Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

Bình luận (1)
Vũ Hào Anh Quang
Vũ Hào Anh Quang 4 tháng 12 2020 lúc 18:05

Theo mình là B

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN