Chuyển động thẳng đều - Hỏi đáp

BÀI 1: Một ô tô chuyển động trên đoạn đường MN Trong \(\dfrac{1}{2}\) quãng đường đầu đi với v = 40 km/h.Trong 1/2 quãng đường còn lại đi trong 1/2 thời gian đầu với vận tốc 75 km/h và trong 1/2 thời gian cuối đi với v = 45 km/h . Tính vận tốc trung bình trên đoạn MN?

BÀI 2:Một ô tô chạy trên đoạn đường thẳng từ A đến B phải mất khoảng thời gian t .Tốc độ của ô tô trong nửa đầu của khoảng thời gian này là 60 km/h . Trong nửa khoảng thời gian cuối là 40 km/h . Tính tốc độ trung bình trên cả đoạn AB.

BÀI 3: Một người đua xe đạp đi trên 1/3 quãng đường đầu với vận tốc 25 km/h . Tính vận tốc của người đó đi trên quãng đường còn lại. Biết rằng vận tốc trung bình =20 km/h.

BÀI 4: Một người đi xe đạp trên một đoạn đường thẳng AB. Trên 1/3 đoạn đường đầu đi với vận tốc 12 km/h, 1/3 đoạn đường tiếp theo đi với vận tốc 8 km/h và 1/3 đoạn đường cuối đi với vận tốc 6km/h . Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường AB.

BÀI 5: Một người đi xe máy chuyển động theo 3 giai đoạn : Giai đoạn 1 chuyển động thẳng đều với V1 = 12 km/h trong 2 km dầu tiên ; giai đoạn 2 chuyển động với V2 = 20 km/h trong 30 phút ; giai đoạn 3 chuyển động trên 4 km trong vòng 10 phút . Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường.

( Mọi người giúp mình với nhé :] bài nào cx đc oho)_---- cho tớ lời giải chi tiết càng tốt nha .... THANK !!!

Được cập nhật Hôm qua lúc 21:32 5 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.