Bài 2. Chuyển động thẳng đều

QEZ
16 giờ trước (15:36)

a, gốc tọa độ A+10

ptcđ \(x=-10+80.t\)

với x=100 =>t

 

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
26 tháng 7 lúc 8:21

undefined

a) Chọn hệ quy chiếu như hình vẽ

- Chọn trục tọa độ là đoạn đường AB

- Gốc tọa độ tại A(O)

- Gốc thời gian là lúc khởi hành

- Chiều dường từ A đến B

+ PTCĐ của xe tại A: xA = 60t

+ PTCĐ của xe tại B: xB = 180 - 40t

b) Điều kiện để hai xe gặp nhau: xA = xB

60t = 180 - 40t

=> t = 1,8h

=> xA = 60.1,8 = 108km

Vậy vị trí 2 xe gặp nhau cách A: 108km

       thời điểm 2 xe gặp nhau sau 1,8h

Bình luận (0)
Huyền
20 tháng 7 lúc 13:09

Tham khảo ạundefined

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN