Chuyển động đều, chuyển động không đều - Hỏi đáp

Câu 1:


Điều nào sau đây không đúng khi nói về áp suất chất lỏng?

 • Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.

 • Áp suất gây ra do trọng lượng của chất lỏng tác dụng lên một điểm và tỉ lệ nghịch với độ sâu.

 • Áp suất tác dụng lên thành bình không phụ thuộc diện tích bị ép

 • Trong chất lỏng, ở cùng một độ sâu thì áp suất là như nhau.

Câu 2:


Lực nào sau đây không có giá trị bằng áp lực?

 • Trọng lực của vật trượt trên mặt sàn nằm ngang.

 • Trọng lực của xe khi đang lên dốc.

 • Lực búa tác dụng vuông góc với mũ đinh.

 • Trọng lực của quyển sách đặt trên mặt bàn nằm ngang.

Câu 3:


Trong bình thông nhau có hai chất lỏng đứng yên là thủy ngân và dầu (như hình vẽ). Các cột chất lỏng có đặc điểm gì?

 • Cột chất lỏng cao h2 là dầu

 • Cột thủy ngân và cột dầu cao bằng nhau

 • Cột chất lỏng cao h1 là thủy ngân

 • Cột chất lỏng cao h1 là dầu

Câu 4:


Từ hai địa điểm A và B có hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc và cùng đi về C ( như sơ đồ). Biết vận tốc xe đi từ A là 40 km/h. Để hai xe cùng đến C một lúc thì vận tốc của xe đi từ B là:

 • 40,5km/h

 • 2,7km/h

 • 45km/h

 • 25km/h

Câu 5:


Hai lực cân bằng là hai lực có :

 • Đặt trên hai vật khác nhau, cùng phương, cùng chiều và cường độ bằng nhau

 • Cùng điểm đặt, cùng phương, cùng chiều và cường độ bằng nhau

 • Cùng điểm đặt, cùng phương, ngược chiều và cường độ bằng nhau

 • Đặt trên hai vật khác nhau, cùng phương, ngược chiều và cường độ bằng nhau

Câu 6:


Một thùng đựng đầy nước cao 80 cm. Áp suất tại điểm A cách đáy 20 cm là bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nước là .

Câu 7:


Trong các chuyển động sau chuyển động nào là chuyển động do quán tính?

 • Xe đạp chạy sau khi thôi không đạp xe nữa

 • Lá rơi từ trên cao xuống

 • Xe máy chạy trên đường

 • Hòn đá lăn từ trên núi xuống

Câu 8:


Trường hợp nào trong các trường hợp sau có thể làm tăng áp suất của một vật lên vật khác?

 • Giữ nguyên áp lực tác dụng vào vật, giảm diện tích mặt bị ép.

 • Giữ nguyên diện tích mặt bị ép, giảm áp lực tác dụng vào vật

 • Vừa giảm áp lực tác dụng vào vật vừa tăng diện tích mặt bị ép

 • Giữ nguyên áp lực tác dụng vào vật, tăng diện tích mặt bị ép

Câu 9:


Một tàu ngầm di chuyển dưới biển. Áp kế đặt ở ngoài vỏ tàu chỉ áp suất . Một lúc sau áp kế chỉ . Tàu đã nổi lên hay đã lặn xuống?

 • Ban đầu tàu nổi lên sau đó lại lặn xuống

 • Tàu giữ nguyên độ sâu

 • Tàu ngầm lặn xuống

 • Tàu ngầm đã nổi lên

Câu 10:


Một xe máy di chuyển giữa hai địa điểm A và B. Vận tốc trong 1/2 thời gian đầu là 30km/h và trong 1/2 thời gian sau là 15m/s. Vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đường là:

 • 42 km/h

 • 22,5 km/h

 • 54 km/h

 • 36 km/h

2 câu trả lời

ài thi số 3

19:31
Câu 1:


Lực nào sau đây không có giá trị bằng áp lực?

 • Trọng lực của vật trượt trên mặt sàn nằm ngang.

 • Trọng lực của xe khi đang lên dốc.

 • Lực búa tác dụng vuông góc với mũ đinh.

 • Trọng lực của quyển sách đặt trên mặt bàn nằm ngang.

Câu 2:


Từ hai địa điểm A và B có hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc và cùng đi về C ( như sơ đồ). Biết vận tốc xe đi từ A là 40 km/h. Để hai xe cùng đến C một lúc thì vận tốc của xe đi từ B là:

 • 40,5km/h

 • 2,7km/h

 • 45km/h

 • 25km/h

Câu 3:


Điều nào sau đây không đúng khi nói về áp suất chất lỏng?

 • Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.

 • Áp suất gây ra do trọng lượng của chất lỏng tác dụng lên một điểm và tỉ lệ nghịch với độ sâu.

 • Áp suất tác dụng lên thành bình không phụ thuộc diện tích bị ép

 • Trong chất lỏng, ở cùng một độ sâu thì áp suất là như nhau.

Câu 4:


Vật A chịu tác dụng của lực kéo F trượt trên mặt sàn nằm ngang. Vận tốc của từng giai đoạn được mô tả bằng đồ thị như hình dưới đây. Mối liên hệ nào giữa lực kéo và lực ma sát là đúng?

 • Trong giai đoạn OAB thì

 • Trong giai đoạn OA thì

 • Trong giai đoạn BC thì

 • Trong giai đoạn AB thì

Câu 5:


Một vật khối lượng 0,8kg, có dạng lập phương, đặt vật này lên mặt sàn nằm ngang. Áp suất vật tác dụng lên mặt sàn . Hỏi chiều dài một cạnh của hình lập phương?

 • 5cm

 • 0,05cm

 • 0,5cm

 • 50cm

Câu 6:


Một thùng đựng đầy nước cao 80 cm. Áp suất tại điểm A cách đáy 20 cm là bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nước là .

Câu 7:


Khi đi chân không vào nền nhà vừa láng xi măng thì ta thường để lại các vết chân. Muốn không để lại các vết chân thì người ta thường lót một tấm ván rộng lên và đi lên đấy. Ở đây chúng ta áp dụng nguyên tắc nào?

 • Lót tấm ván để giảm trọng lượng của người tác dụng vào mặt sàn

 • Lót tấm ván để tăng áp suất tác dụng vào mặt sàn

 • Lót tấm ván để giảm áp suất tác dụng vào mặt sàn.

 • Lót tấm ván để tăng trọng lượng của người tác dụng vào mặt sàn

Câu 8:


Một máy nén thủy lực có S = 4.s; Nếu tác dụng một lực f = 150N vào pit tông nhỏ, thì lực nâng tác dụng lên pit tông lớn là bao nhiêu?

 • 1200 N

 • 900 N

 • 1000 N

 • 600 N

Câu 9:


Một xe máy di chuyển giữa hai địa điểm A và B. Vận tốc trong 1/2 thời gian đầu là 30km/h và trong 1/2 thời gian sau là 15m/s. Vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đường là:

 • 42 km/h

 • 22,5 km/h

 • 54 km/h

 • 36 km/h

Câu 10:


Một vật khối lượng 0,84kg, có dạng hình hộp chữ nhật, kích thước 5cm x 6cm x 7cm. Lần lượt đặt 3 mặt của vật này lên mặt sàn nằm ngang. Áp suất lớn nhất do vật tác dụng lên mặt sàn là:

8 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.