Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Karen
Karen CTV 14 tháng 1 lúc 10:59

Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không đổi so với thời gian.

Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian.

Ct : \(v_{tb}=\dfrac{S_1+S_2+...+S_n}{t_1+t_2+...+t_n}\)

Trong đó :+) \(v_{tb}\) là vận tốc trung bình (m/s;km/h ;....)

+) \(S_1;S_2;....;S_n\) là độ dài các quãng đường đi được (km;m)

+) \(t_1;t_2;...t_n\) là thời gian đi được (s,h,;;;)

Bình luận (0)
Nguyễn Xuân Minh Hiếu
Nguyễn Xuân Minh Hiếu 10 tháng 1 lúc 20:47

Trong một năm Trái Đất quay: s = v.t = 365.24.108000 = 946080000 km

Bán kính Trái Đất: chuyên đề vật lý 8

Bình luận (0)
Hỗ Trợ Học Tập
Hỗ Trợ Học Tập 10 tháng 1 lúc 20:44

VH = 1692 m/s

chuyên đề vật lý 8

⇒ VH < VD

⇒ Chuyển động của vệ tinh nhân tạo nhanh hơn

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 8 tháng 1 lúc 10:29

Tóm tắt:

V1 = \(\dfrac{1}{3}V_v\)

V2 = \(\dfrac{2}{3}V_v\)

D = 1000kg/m3

dv = ?

Giải:

Khối lượng riêng của nước:

d = 10.D = 10.1000 = 10000N/m3

Vì vật nổi nên P = FA

\(\Leftrightarrow d_v.V_1=d_n.V_2\)

\(\Leftrightarrow d_v.\dfrac{1}{3}V_v=10000.\dfrac{2}{3}V_v\)

\(\Leftrightarrow d_v=\dfrac{10000.\dfrac{2}{3}V_v}{\dfrac{1}{3}V_v}\)

\(\Leftrightarrow d_v=\dfrac{10000.\dfrac{2}{3}}{\dfrac{1}{3}}=20000\) N/m3

Vậy khối lượng riêng của chất làm vật là 20000N/m3

 

Bình luận (1)
Yehudim
Yehudim 8 tháng 1 lúc 17:45

\(P=F_A\Leftrightarrow d_{da}.V=d_{nuoc}.V_{chim}\Leftrightarrow D_{da}.V=d_{nuoc}.\left(V-V_{noi}\right)\)

\(\Rightarrow V_{noi}=...\left(m^3\right)\)

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 8 tháng 1 lúc 10:55

Thời gian ô tô chuyển động trên quãng đường thứ nhất là:

\(t_1=\dfrac{s_1}{v_1}=\dfrac{720}{60}=12\) (h)

Vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường là

\(v=\dfrac{s_1+s_2}{t_1+t_2}=\dfrac{720+150}{3+12}=58\) (km/h)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phương Uyên
Nguyễn Lê Phương Uyên 5 tháng 1 lúc 21:07

a)Chuyển động của vận động viên là không đều vì chuyển động của vận động viên này là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian.

b)Ta có: vtb = s/t=100/9,78= 10,22m/s = 36,79 (km/h)

tick cho mk vs nha ~~

Bình luận (2)
Lισи❖Minh Caoツ
Lισи❖Minh Caoツ 4 tháng 1 lúc 14:20

10m/s = 36 km/h

thời gian vật chuyển động hết quãng đường là:

  1,5 : 36 = 0.04166666667 (h)

0.04166666667 h = 2,5 phút

Bình luận (2)
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm 30 tháng 12 2020 lúc 19:38

\(t_2=\dfrac{S_2}{v_2}=\dfrac{1,8}{10,8}=\dfrac{1}{6}h\)

\(\Rightarrow v_{tb}=\dfrac{S_1+S_2}{t_1+t_2}=\dfrac{3+1,8}{0,5+\dfrac{1}{6}}=7,2\) km/h

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN