Chuyên đề 5: Phương pháp bảo toàn electron

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 5 tháng 4 2020 lúc 15:19

Cái này là điện ly !

Điện li H2SO4:

\(H_2SO_4\rightarrow2H^++SO_4^{2-}\)

H2SO4 là axit mạnh nên điện li hoàn toàn. Theo phương trình điện li ta có :

\(n_{H^+}=2n_{H2SO4}\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 5 tháng 4 2020 lúc 13:44

Tại vì H2SO4 có 2 nguyên tử Hiđro !

Bình luận (0)
Ngô Trọng Phát
Ngô Trọng Phát 22 tháng 7 2018 lúc 17:39

Quá trình cho e

Fe0 -3e ---> Fe+3

0.1....0.3

Cu0+ -2e ----->Cu+2

0.2.....0.4

Quá trình nhận e

N+5 +3e------->N+2

3x..............x

Ta có: Σ cho=Σ nhận<=>0.3+0.4=3x=>x=7/30 mol

Do đó VHNO3=x/1=7/30 M

Ta luôn có: nHNO3=4nNO=14/15 mol

=>VHNO3≃0.93M

Bình luận (0)
Trang Huynh
Trang Huynh 13 tháng 6 2018 lúc 8:26

Cu0 - 2e ->Cu2+

x------2x

Fe0 - 3e -> Fe3+

y------3y

S6+ + 2e -> S4+

--------2*0,08--0,08

nSO2=0,08(mol)

Gọi x là nCu, y là nFe.

Ta có 64x+56y=8,8 (1)

Bảo toàn điện tích:

Ta có: 2x+3y=0,16(2)

Từ 1, 2 ta đc:

( pạn ơi mình giải ra y<0, không biết bạn sai đề hay mình nhầm gì rồi, xem lại rồi có gì mình giải lại cho )

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN