Chương VIII. Các nhóm thực vật

Mr. Đăng Khoa (61)
Hôm kia lúc 11:30

Câu 1: Tính đặc trưng nhất của cây Hạt kín là gì?

A. Có rễ, thân, lá

B. Sống trên cạn

C. Có mạch dẫn

D. Có hoa, quả, hạt nằm trong quả

Câu 2: Hạt gồm những bộ phận nào?

A. Vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ

B. Vỏ, lá mầm, chồi mầm

C. Vỏ, phôi nhũ, chồi mầm

D. Vỏ, thân mầm, rễ mầm

Câu 3: Cơ quan sinh sản của Ngành Rêu và Ngành Quyết là

A. Hoa

B. Quả

C. Hạt

D. Bào tử

Câu 4 Dựa vào đặc điểm chủ yếu nào đê phân biệt lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm?

A. Cấu tạo của hạt

B. Số lá mầm của phôi

C. Cấu tạo cơ quan sinh dưỡng

D. Cấu tạo cơ quan sinh sản

Câu 5: Thực vật quý hiếm là những loài thực vât:

A. Có giá trị nhiều mặt

B. Có xu hướng ngày càng ít do bị khai thác quá mức

C. Có giá trị và số loài nhiều

D. Có giá trị nhiều mặt và có xu hướng ngày càng ít

Câu 6: Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với:

A. Hoa

B. Đầu nhụy

C. Vòi nhụy

D.Bầu nhụy

Bình luận (0)
Phạm Đoàn Ngọc Triết
17 giờ trước (11:26)

1D

2A

3D

4B

5D

6B

Bình luận (0)
Duyên Phan
27 tháng 6 2020 lúc 17:00

Nhóm thực vật đã học là :

tảo xoắn, rau câu, trắc bách diệp, cây bưởi, cây thông, cây rau má, cây lông culi,

cây rau bợ

, hoàng đàn

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
27 tháng 6 2020 lúc 17:47

- Nhóm tảo: cây tảo xoắn, rau câu

- Nhóm rêu: cây rêu tường

- Nhóm quyết: cây rau bợ, cây lông cu li

- Nhóm hạt trần: trắc bách diệp, hoàng đàn, cây thông

- Nhóm hạt kín: cây rau bợ, cây rau má, cây bưởi

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
24 tháng 6 2020 lúc 21:40

Điểm quan trọng nhất để phân biệt thực vật hạt trần với thực vật hạt kín là cách chúng bảo vệ hạt. Hạt của thực vật hạt trần chưa được bảo vệ, nằm lộ trên các lá noãn hở; hạt của thực vật hạt kín được bảo vệ trong quả.

Vì:

- Chúng sống khắp mọi nơi trên tự nhiên (trên cạn, dưới nước,...)

- Chúng là ngành thực vật tiến hóa nhất trong giới Thực vật.

- Được con người khai thác và sử dụng trong đời sống hàng ngày.

Bình luận (0)
Dương Hoàng Thùy
20 tháng 6 2020 lúc 10:54

- Do đốt rừng, làm nương rãy.... - Săn bắn bừa bãi, buôn bán động vật hoang dã, sử dụng phương pháp có tính hủy diệt (mìn, điện..) - Sử dụng tràn lan thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu. - Ô nhiễm môi trường: từ chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp... * Một số biện pháp bảo vệ động vật sống trong môi trường tự nhiên: + Nghiêm cấm đốt phá, khai thác rừng bừa bãi làm mất môi trường sống của động vật + Cấm săn bắn, buôn bán động vật, đặc biệt là động vật quý hiếm. + Gây dựng môi trường sống cho động vật hoang dã như: trồng rừng, ngăn chặn chặt phá rừng... + Đẩy mạnh các biện pháp chống ô nhiễm môi trường. Chăn nuôi, chăm sóc đầy đủ, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên động vật + Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia. Tuyên truyền, giáo dục ý thức cho mọi người cùng bảo vệ động vật hoang dã

Bình luận (0)
Nguyễn Võ Nam Phương
30 tháng 5 2020 lúc 14:55

4.

Người ta phải thu hoạch đỗ đen và vỏ đỗ xanh trước khi quả chín khô vì những quả này khi chín khô,vỏ quả sẽ tự nứt ra,rơi xuống đất, không thể thu hoạch được.

Bình luận (0)
Trúc Giang
19 tháng 5 2020 lúc 13:11

- Cơ quan sinh sản của tảo: sinh sản bằng bào tử

- Cơ quan sinh sản của dương xỉ: túi bào tử, sinh sản bằng bào tử

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN