Chương VII - Hạt nhân nguyên tử - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Các hạt nhân của các nguyên tử được cấu tạo từ các hạt sơ cấp gồm proton mang điện tích dương và các nơtron không mang điện gọi chung là các nuclôn. Trong tự nhiên, có nhiều hạt nhân tự động phóng ra các tia gọi là tia phóng xạ và biến đổi thành 1 hạt nhân khác. Một trong các loại tia phóng xạ đó là tia \(\beta^-\)gồm các hạt electron. Các quá trình biến đổi hạt nhân trên luôn tuân theo các định luật bảo toàn của các đại lượng như: điện tích, số nuclôn, năng lượng và động lượng.

Câu 1: Nhận định nào sau đây đúng?

A. Bên trong hạt nhân có chứa các hạt electron

B. Các hạt electron có thể được phóng ra từ bên trong hạt nhân

C. Bên trong hạt nhân, các hạt proton tự biến đổi thành electron

D. Các hạt nơtron trong hạt nhân tự biến đổi thành electron

Câu 2:Nhận định nào sau đây đúng ?

A. Bên trong hạt nhân không có lực đẩy giữa các hạt mang điện dương

B. Tồn tại một loại lực hút đủ mạnh bên trong hạt nhân thắng lực đẩy Culông

C. Có lực hút tĩnh điện bên trong hạt nhân

D. Hạt nhân bền vững không nhờ vào một lực nào

Câu 3: Giả thiết trong một phóng xạ, động năng của electron được phóng ra là E, nhiệt lượng do phóng xạ này tỏa ra xấp xỉ bằng:

A. E

B. 2E

C. 0

D. \(\dfrac{E}{2}\)

Được cập nhật 17 tháng 3 2019 lúc 21:55 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.