Chương VII- Chất rắn và chất lỏng

Hanako-kun
16 tháng 4 2020 lúc 0:27

Nhiệt lượng cần thiết để nước đá tăng từ -200C -> 00C là:

\(Q=m.c.\Delta t=0,2.2090.\left(0+20\right)=8360\left(J\right)\)

Nhiệt lượng để nước đá nóng chảy hoàn toàn:

\(Q=m.\lambda=0,2.340000=68000\left(J\right)\)

Nhiệt lượng để nước tăng từ 00C-> 1000C:

\(Q=m.c.\Delta t=0,2.4180.\left(100-0\right)=83600\left(J\right)\)

Nhiệt lượng để nước hoá hơi:

\(Q=m.L=0,2.2300000=460000\left(J\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
6 tháng 4 2020 lúc 16:10

undefined

Bình luận (0)
Võ Văn Trường
28 tháng 3 2020 lúc 20:40

Áp suất tăng lên sẽ sinh ra lực nén các phân tử chất lỏng( hay khí) dẫn đến làm giảm tốc độ bay hơi

Bình luận (0)
Muon Lam Quen
23 tháng 3 2020 lúc 11:50

ap dung cong thuc P1/T1=P2/T2

Bình luận (0)
Võ Văn Trường
23 tháng 3 2020 lúc 15:33

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN