Chương VII. Bài tiết - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

-Qúa trình hấp thu lại các chất cần thiết ở ống thận:

-Các chất còn cần thiết từ..........................................trong ống thận được.........................................vào máu.Bao gồm: các chất.......................................................

-Qúa trình bài tiết các chất độc hại hoặc ko cần thiết ở ống thận:

-Các chất độc hại, ko cần thiết ở trong...........................được............qua nước tiểu trong ống thận.Bao gồm: các chất.....................

-Kết quả:

-Tạo ra........................................

-Duy trì........................................

TRẮC NGHIỆM:

1.Chất hòa tan được lọc qua nang cầu thận và được tái hấp thu hoàn toàn là

A.Glucozo

B.Protein

C.Nước

D.Creatin

2.Chất hòa tan được lọc qua nang cầu thận và không được tái hấp thu hoàn toàn là:

A.Glucozo

B.Protein

C.Nước

D.Creatin

3 Qúa trình lọc máu có đặc điểm:

A.Diễn ra ở cầu thận và tạo ra nước tiểu đầu

B.Diễn ra ở ống thận và tạo ra nước chính thức

C.Diễn ra ở ống thận và tạo ra nước tiểu chính thức

4.Sự tạo thành nước tiểu có đặc điểm:

A.Diễn ra liên tục

B.Diễn ra gián đoạn

C.Tùy từng thời điểm có thể liên tục hoặc gián đoạn

D.Diễn ra khi trao đổi chất diễn ra quá nhiều

5.Sự bài tiết nước tiểu có đặc điểm:

A.Diễn ra iên tục

B.Diễn ra gián đoạn

C.Tùy từng thời điểm có thể liên tục hoặc gián đoạn

D.Diễn ra khi trao đổi chất diễn ra quá nhiều

6.Sự tạo thành nước tiểu và bài tiết nước tiểu có đặc điểm khác nhau là:

A.Máu luôn tuần hoàn qua cầu thận nên nước tiểu đc hình thành liên tục

B. Do nước tiểu chỉ đc bài tiết ra khỏi cơ thể khi lượng nước tiểu trong bóng đái tới 200ml nên bài tiết nước tiểu là gián đoạn

C. Do cấu tạo của cơ quan bài tiết

D. Cả A và B

MONG MỌI NGƯỜI HÃY GIÚP MIK TRẢ LỜI NHANH CHÓNG

Được cập nhật 12 tháng 5 lúc 19:28 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.