CHƯƠNG VI. DUNG DỊCH - Hỏi đáp

Câu 1: Nung nóng dây sắt trong ko khí, phản ứng xong cho sản phẩm vào dd HCl vừa đủ. Sau đó cho toàn bộ vào dd NaOH. Viết PTHH để giải thích các hiện tượng xảy ra.

Câu 2: 1) Một hợp chất khí A gồm hai nguyên tố hóa học là lưu huỳnh và oxi, trong đó lưu huỳnh chiếm 40% theo khối lượng. Hãy tìm công thức của khí A. Biết tỉ khối của khí A so với ko khí 2,759

2) Làm lạnh 1877g dd bão hòa CuSO4 từ 85 độ C xuống 25 độ C. Hỏi có bao nhiêu g CuSO4.5H2O tách ra. Biết độ tan CuSO4 85 độ C là 87,7g và ở 25 độ C là 40g

Câu 3: cho 1,28g hỗn hợp bột sắt và oxi sắt hòa tan vào dd HCl thấy có 0,224 lít khí H2 (đktc). Mặt khác lấy 6,4g hỗn hợp ấy đem khử bằng khí H2 thấy còn 5,6g chất rắn

a) Viết các PTHH xảy ra

b) Xác định công thức phân tử của oxit sắt

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn khí CH4 trong lọ chứa 56 lít không khí (đktc). Cho toàn bộ lượng khí CO2 thu được ở trên hấp thụ vào 200ml dung dịch Ba(OH)2. tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 để thu được 1,97 g kết tủa

Câu 5: 1) oxit của kim loại R ở mức hóa trị thấp chứa 22,56% oxi, cũng oxit của kim loại đó ở mức hóa trị cao chứa 50,48% oxi. Tìm kim loại đó?

2) Cho hỗn hợp khí X gồm CO2 và N2 (ở đktc) có tỉ khối đối với khí oxi là 1,225

a. Tính thành phần % theo thể tích của ,ỗi khí trong hỗn hợp X

b. Tính khối lượng của 1 lít hỗn hợp khí X ở đktc

Được cập nhật Hôm qua lúc 22:35 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.