Chương V. Sinh sản sinh dưỡng - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 1 : Điền Đ hoặc S vào chỗ chấm

​1. Quả khô khi chín thì vỏ khô ,cứng và mỏng ____

​2.Quả Thịt khi chín thì mềm , vỏ dày chứa đày quả _____

​3. Quả có vỏ khô , ko nẻ , hạch cứng bọc lấy hạt là quả hạch ___

​4. Mỗi hạt thóc là một quả lúa , mỗi củ lạc là một quả lạc ____

​5. Tất cả các loại hạt đều gồm : Vỏ , phôi và 2 lá mầm ____

​6. Những quả và hạt chứa nhiều chất dự trữ , mọng nước sẽ được phát tán nhờ gió ____

​7. Hạt giống sau khi thu hoạch và phơi khô , bảo quản tốt sẽ nảy mầm ____

​8. Cây là một cơ thể thống nhất ____

​9. Nhờ khả năng thích nghi với các điều kiện sống khác nhau nên cây có thể phân bố rộng rãi trên khắp Trái Đất ____

​10. Sống trong các môi trường khác nhau , trải qua quá trình lâu dài cây xanh đã hình thành các đặc điểm thích nghi ___

​Bài 2 : Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm trong các chữ sau :

​1) Dựa vào đặc điểm của vỏ quả , người ta có thể chia các vỏ quả thành 2 nhóm chính là : ....................... và .....................

​a) Quả mọng , b) quả khô ,c) quả ​hạch , d) quả thịt

2) ​Phôi của Hạt đậu đen gồm : ....................................

Phôi của Hạt ngô gồm : .........................................

​a) Rể mầm , b) Thân mầm , c) Chồi mầm , d) 2 lá mầm

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.