Chương V. Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Nguyễn Thị Kiều

Trong lúc ôn thi, có 1 câu em giải không ra mong mọi người giúp đỡ :))

Vân , bài này đây cô. Bài này em làm khong được.

Đề ra,

Hỗn hợp X gồm Propilen, Axetilen, Butan và Hidro. Cho m g X vào bình kín( có Ni, không có không khí), nung nóng bình đến phản ứng hoàn toàn thu được hh khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần V l O2 (đktc) thu được hh Z gồm khí và hơi. Cho Z đi từ từ qua bình H2SO4 đặc dư thấy khối lượng bình tăng 7,92 g. Hỗn hợp Y làm mất màu tối đa 100ml đ Br2 1M (dung môi là CCl4). Biết 6,72l X làm mất màu tối đa 38,4 g Br2 trong CCl4. Tìm V

Nguyễn Quang Định
3 tháng 4 2017 lúc 10:54

Bài này bác Đăng cũng đăng rồi nè?!!!!!!!!

Bình luận (8)
Hung nguyen
4 tháng 4 2017 lúc 8:36

Ta có hỗn hợp X gồm: \(\left\{{}\begin{matrix}C_3H_6:a\left(mol\right)\\C_2H_2:b\left(mol\right)\\C_4H_{10}:c\left(mol\right)\\H_2:d\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Cho Z đi từ từ qua bình \(H_2SO_4\) đặc dư thấy khối lượng bình tăng 7,92 g. Khối lượng bình tăng lên chính là khối lượng nước thu được sau phản ứng đốt cháy.

\(\Rightarrow n_{H_2O}=\dfrac{7,92}{18}=0,44\left(mol\right)\)

Số mol của O2 có trong H2O là: \(n_{O_2}=\dfrac{n_{H_2O}}{2}=\dfrac{0,44}{2}=0,22\left(mol\right)\left(1\right)\)

Số mol của Br2 bị dung dịch Y làm mất màu là: \(n_{Br_2}=0,1.1=0,1\left(mol\right)\)

Số liên kết Pi trong X = \(n_{H_2}+n_{Br_2}\)

\(\Rightarrow a+2b=d+0,1\)

\(\Rightarrow a+2b-d=0,1\left(2\right)\)

Số mol của \(6,72\left(l\right)\) X là: \(n_X=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

Số mol Br2 bị \(6,72\left(l\right)\) X làm mất màu là: \(n_{Br_2}=\dfrac{38,4}{160}=0,24\left(mol\right)\)

Ta có:

\(\left(a+b+c+d\right)\) mol X \(\rightarrow\) làm mất màu \(\left(d+0,1\right)\) mol Br2

0,3 mol X \(\rightarrow\) làm mất màu 0,24 mol Br2

\(\Rightarrow\dfrac{a+b+c+d}{0,3}=\dfrac{d+0,1}{0,24}\)

\(\Leftrightarrow4\left(a+b+c+d\right)=5\left(d+0,1\right)\)

\(\Leftrightarrow4a+4b+4c-d=0,5\left(3\right)\)

Lấy (3) - (2) vế theo vế ta được: \(3a+2b+4c=0,4\left(4\right)\)

Ta lại có số mol của C có trong X: \(\left\{{}\begin{matrix}C_3H_6:3a\\C_2H_2:2b\\C_4H_{10}:4c\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow n_C=3a+2b+4c=0,4\left(mol\right)\) (theo (4))

Số mol của O2 có trong CO2 là: \(n_{O_2}=n_C=0,4\left(mol\right)\left(5\right)\)

Từ (1) và (5) \(\Rightarrow n_{O_2}=0,22+0,4=0,62\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{O_2}=0,62.22,4=13,888\left(l\right)\)

Bình luận (13)
Nguyễn Quang Định
3 tháng 4 2017 lúc 10:55

Á, nhìn nhầm, không phải

Bình luận (0)
Hoàng Tuấn Đăng

Em vừa đi thi TP về và có 1 bài em chưa làm được. Mong cô Vân giải đáp ạ! ::))

Đề bài như sau:

Đốt cháy hoàn toàn 1,08 (gam) hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ A và B (A,B khác dãy đồng đẳng, A hơn B 1 nguyên tử cacbon) chỉ thu được 1,12 (l) CO2 ở đktc. Biết MX = 27 (g/mol)

a) Xác định CTPT của A, B

b) Tính % khối lượng mỗi chất trong X

Hung nguyen
2 tháng 4 2017 lúc 17:46

Đề sai, sao lại "chỉ thu được 1,12 (l) CO2 ở đktc được". Ít nhất cũng phải là "chỉ thu được nước và 1,12 (l) CO2 ở đktc". Thì mới đúng nhé.

Bình luận (1)
Hung nguyen
2 tháng 4 2017 lúc 18:01

Nếu như cái đề như mình sửa và tới mai không ai giúp bạn giải thì m sẽ giúp bạn giải bài này cho. Giờ đang đi chơi rồi

Bình luận (1)
Cẩm Vân Nguyễn Thị
2 tháng 4 2017 lúc 23:24

Chương V. Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Bình luận (4)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN