Chương V. Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Cẩm Vân Nguyễn Thị giúp em ạ

A là hỗn hợp gồm rượu etylic và 2 axit hữu cơ kế tiếp nhau có dạng CnH2n+1COOH và Cn+1H2n+3COOH.Cho a(g) A tác dụng với Na thoát ra 3,92 lít H2. Mặt khác khi đốt cháy hoàn tao2n a(g) A sản phẩm cháy được dẫn qua H2SO4 đặc rồi đến Ba(OH) thì lượng H2SO4 đặc tăng thêm 17,1g còn ở dung dịch Ba(OH)2 xuất hiện 147,75 gan kết tủa. Tìm công thức axit và thành phần khối lượng của hỗn hợp A

Được cập nhật 21 tháng 1 lúc 13:59 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.