Chương V- Chất khí

Thảo Nguyễn Phạm Phương
21 tháng 6 2020 lúc 15:14

Tóm tắt:

\(p_1=10atm\\ V_1=20l\\ T_1=t_1+273=546K\)\(p_2=1atm\\ T_2=t_2+273=273K\\ V_2=?\)

Áp dụng phương trình trạng thái của khí lý tưởng:

\(\frac{p_1V_1}{T_1}=\frac{p_2V_2}{T_2}\Rightarrow V_2=\frac{p_1V_1T_2}{T_1p_2}=\frac{10\cdot20\cdot273}{546\cdot1}=100l\)

P/s: Bạn có thể tìm liên hệ giữa V1 và V2 qua các thông số đó vẫn được nha

#Lemon

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN