Chương V- Cảm ứng điện từ

nguyễn duy tân
nguyễn duy tân 30 tháng 6 2020 lúc 21:46

Hỏi đáp Vật lý

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 30 tháng 6 2020 lúc 21:11

Khi cho hai dây dẫn song song dài vô hạn cách nhau a = 4cm , mang hai dòng điện cùng cường độ I1 = I2 = 2A và ngược chiều nhau thì cảm ứng từ tại các điểm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn và cách đều hai dây thì có giá trị

A. 4.10-5 T B. 3.10-5 T C. 5.10-5 T D. 2.10-5 T

Bình luận (0)
Nguyen Quynh Huong
Nguyen Quynh Huong 5 tháng 6 2020 lúc 21:31

Ta có: \(E_{tc}=-L.\frac{\Delta I}{\Delta t}\)

=> \(\frac{\Delta I}{\Delta t}=\frac{-E_{tc}}{L}=\frac{-0,75}{4\pi.10^{-7}.\frac{\mu.1000^2.10^{-3}}{0,2}}=-375\pi.\mu\)

μ: độ từ thẩm của lõi

Bình luận (0)
Nguyen Quynh Huong
Nguyen Quynh Huong 5 tháng 6 2020 lúc 21:30

2. Ta có: \(E_{tc}=-L.\frac{\Delta I}{\Delta t}\)

=> \(\frac{\Delta I}{\Delta t}=\frac{-E_{tc}}{L}=\frac{-0,75}{4\pi.10^{-7}.\frac{\mu.1000^2.10^{-3}}{0,2}}=-375\pi.\mu\)

μ: độ từ thẩm của lõi

tự thay vô nha bạn

Bình luận (0)
Nguyen Quynh Huong
Nguyen Quynh Huong 5 tháng 6 2020 lúc 21:20

1. \(\overrightarrow{B_1}+\overrightarrow{B_2}=\overrightarrow{B}=\overrightarrow{0}\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}B1=B2\\\overrightarrow{B1}\uparrow\downarrow\overrightarrow{B2}\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\frac{3}{r_1}=\frac{2}{r_2}\) và điêm r đó nằm trong I1,I2

=> 3r2 -2r1 = 0 và r1 +r2 = 50

=> r1= 30cm , r2 = 20cm

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 19 tháng 5 2020 lúc 22:23

Câu 1 và câu 2 cùng một dạng thôi bạn :)) Mình làm bài 1 rồi bạn tự áp dụng vô bài 2 nha

a/ Trước hết chúng ta cần xác định chiều của vecto cảm ứng từ \(\overrightarrow{B_{1M}}\)\(\overrightarrow{B_{2M}}\)

Cái này chắc bạn biết biết rồi đúng không, sử dụng quy tắc bàn tay ta thấy \(\overrightarrow{B_1M}\uparrow\downarrow\overrightarrow{B_2M}\)

\(B_{1M}=B_{2M}=2.10^{-7}.\frac{I_1}{r_1}=2.10^{-7}.\frac{5}{0,05}=2.10^{-5}\left(T\right)\)

\(\Rightarrow\sum B=\left|B_{1M}-B_{2M}\right|=0\)

b/ \(\overrightarrow{B_{1N}}\uparrow\downarrow\overrightarrow{B_{2N}}\)

\(B_{1N}=2.10^{-7}.\frac{I_1}{r_1}=2.10^{-7}.\frac{5}{0,05}=2.10^{-5}\left(T\right)\)

\(B_{2N}=2.10^{-7}.\frac{I_2}{r_2}=2.10^{-7}.\frac{5}{0,15}=\frac{1}{150000}\left(T\right)\)

\(\Rightarrow\sum B=\left|B_{1N}-B_{2N}\right|=\left|2.10^{-5}-\frac{1}{150000}\right|=\frac{1}{75000}\left(T\right)\)

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 19 tháng 5 2020 lúc 22:09

1/

a/ \(E_c=NS\left|\frac{\Delta B}{\Delta t}\right|.\cos60^0=10.20.10^{-4}.\frac{1}{2}.\left|\frac{-0,04}{0,01}\right|=0,04\left(V\right)\)

b/ \(I=\frac{E_c}{R}=\frac{0,04}{0,2}=0,2\left(A\right)\)

2/ \(F_t=2.10^{-7}.\frac{I_1I_2}{r}.l=2.10^{-7}.\frac{2.1}{0,2}.0,4=8\left(N\right)\)

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 19 tháng 5 2020 lúc 21:48

Mấy câu bạn đăng có một số câu giống nhau về cách làm, chỉ khác dữ kiện thôi nên chịu khó làm đi nhé :))

a/ \(E_c=\left|\frac{\Delta\phi}{\Delta t}\right|=N.S.\left|\frac{\Delta B}{\Delta t}\right|=10.100.10^{-4}.\left|\frac{2,4}{0,4}\right|=0,6\left(V\right)\)

b/ \(I=\frac{E_c}{R}=\frac{0,6}{0,2}=3\left(A\right)\)

c/ \(C=2pF=2.10^{-9}F\)

\(C=\frac{Q}{E_c}\Rightarrow Q=C.E_c=2.10^{-9}.0,6=12.10^{-10}\left(C\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN