Chương IV- Từ trường - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

BÀI 1. Cuộn dây tròn bán kính R = 5cm gồm 20 vòng dây quấn nối tiếp với nhau, đặt trong không khí có dòng
điện I chạy qua mỗi vòng dây .
a. Từ trường ở tâm O vòng dây là B = 5x10 -4 (T). Tính I .
b. Nếu dòng điện qua dây tăng lên gấp đôi, bán kính vòng dây giảm đi một nửa. Thì B tại tâm O tăng hay giảm
bao nhiêu lần?

D/S:a. I=2A ; b.TANG 4LAN
BÀI 2. Một ống dây có 250 vòng quấn trên một ống hình trụ có đường kính 1,5cm ,dài 12,5cm. Cho dòng điện
cường độ 0,32A chạy trong ống dây. Tính cảm ứng từ tại một điểm trong lòng ống dây đó. ĐS:
8,04.10 -4 T
BÀI 3. Một dây đồng dài 48m, bên ngoài phủ 1 lớp sơn cách điện mỏng. Sợi dây được quấn thành một ống dây
dài 50cm, đường kính 3cm, cho các vòng dây quấn sát nhau. Cho dòng điện 0,5A chạy qua ống dây. Tính cảm
ứng từ tại một điểm trong lòng ống dây.

ĐS: 6,4.10 -4 T.
BÀI 4. Một dây dẫn đường kính tiết diện d=1mm được bọc bằng một lớp cách điện mỏng và quấn thành một
ống dây. Các vòng dây được quấn sát nhau. Ống có 5 lớp dây nối tiếp sao cho khi cho dòng điện vào ống thì
dòng điện trong các vòng dây của các lớp đều cùng chiều. Cho dòng điện có cường độ I= 0,2A đi qua ống dây .
Tính cảm ứng từ trong ống dây?

Được cập nhật 14 tháng 6 lúc 21:47 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.