Chương IV. Lá - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 24 ; Phần lớn nước vào cây đi đâu ?

1.Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu ?

a)Kết quả thí nghiệm :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b)Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải

Kết quả thí nghiệm :

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c)Trả lời câu hỏi :

Vì sao trong thí nghiệm các bạn đều phải sử dụng 2 cây tươi ; 1 cây có đủ rễ, thân , lá và 1 cây chỉ có rễ , thân mà không có lá ?

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-Theo em thí nghiệm của nhóm nào đã kiểm tra được điều dự đoán ban đầu ?

.....................................................................................................................................................................

-Có thể rút ra kết luận gì ?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước qua lá ?

-Hãy giải thích hiện tượng đã nêu trong SGK ( sinh học 6 )

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-Sự thoát hơi nước qua lá phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài nào ?

.....................................................................................................................................................................

Câu hỏi

2. Vì sao sự thót hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.Tại sao khi đánh cây đi trồng nơi khác người ta phải chọn ngay râm mát và phải tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn ?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4*.Từ thí nghiệm của nhóm 1 , hãy cho biết nhóm 2 có thể thay cân bằng dụng cụ gì mà vẫn chứng minh được phần lớn nước do rễ hút vào cây đã thoát hơi qua lá ?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5*. Hiện tượng nào trong số các hiện tượng :quang hợp mạnh , sự hút nước, sự hô hấp , sự ứ giọt ở cây xanh có thể xảy ra trong tất cả bốn điều kiện : nắng , rải rác , có mây , đầy mưa, mưa ?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Được cập nhật 19 tháng 4 lúc 9:31 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.