Chương IV - Dao động và sóng điện từ

Nguyễn Kim Oanh
Nguyễn Kim Oanh 1 tháng 1 2017 lúc 12:05

Bạn ơi bạn hack não người ta hả bạn(tên thì rõ đẹp mà còn chơi khăm)

Bình luận (0)
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 13 tháng 12 2016 lúc 18:57

Bài này khá quen thuộc rồi. Giải như sau:

Đặt $q_1=Q_0\cos(\omega t_1)\Rightarrow i_1=Q_0\omega\cos(\omega t_1+\frac{\pi}{2})$

Sau $\frac{3T}{4}$: $i_2=Q_0\omega\cos\left ( \omega(t_1+\frac{3T}{4})+\frac{\pi}{2} \right )=Q_0\omega\cos (\omega t_1)$. $(1)$ Mà $i_1=-Q_0\omega\sin (\omega t_1)$

$\Rightarrow i_1^2+i_2^2=I_0^2$ $(\star)$

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng: $Li_2^2+\frac{q_2^2}{C}=LI_0^2$ $(\star \star)$

Từ $(\star), (\star \star)\Rightarrow q_2^2=LCi_1^2=\frac{i_1^2}{\omega ^2}\Rightarrow \omega=4.10^6\pi\rightarrow T=\frac{2\pi}{\omega}=5.10^7=0,5\mu s$

 

 

Bình luận (1)
Nhung Hogle
Nhung Hogle 8 tháng 12 2016 lúc 19:26

Câu D Tăng điện áp ở nơi truyền đi

Bình luận (0)
• ♥ⓛⓞⓥⓔ♥☜
• ♥ⓛⓞⓥⓔ♥☜ 29 tháng 2 2016 lúc 12:26

Theo công thức của chuyển động quay biến đổi đều \(\omega^2-\omega^2_0=2.\gamma.\varphi\)\(\left(\omega-\omega_0\right).\left(\omega+\omega_0\right)=2.\frac{\left(\omega-\omega_0\right)}{t}.\varphi\)\(\left(\omega+\omega_0\right).t=2.\varphi\) Với \(t=30s\)\(\omega=20\pi\) và \(\varphi=360\pi\)suy ra \(\omega_0=4.\pi\)  rad/s và \(\gamma=16\pi\text{ /}30\) rad/s2Thời gian để đạt được tốc độ  \(\omega_0\) từ trạng thái nghỉ là  \(\omega_0\text{π /}\gamma\) = 7.5 sPhương trình chuyển động của bánh xe từ trạng thái nghỉ là \(\varphi\)= (1/2 ). (16\(\pi\)/30).t2 rad

Bình luận (0)
phynit
phynit Admin 29 tháng 2 2016 lúc 12:38

Dạng toán này giờ không còn học nữa mà hehe

Bình luận (0)
Sinh
Sinh 29 tháng 2 2016 lúc 12:49

hehe

e hỏi thử có ai pt hk 

Bình luận (0)
Sky SơnTùng
Sky SơnTùng 20 tháng 7 2016 lúc 13:01

Ta có: \(W=W_t+W_d\)

\(\Leftrightarrow W_t=W_{dmax}-W_d\)

\(=\frac{1}{2}C.U^2_0-\frac{1}{2}Cu^2\)

\(=5.10^{-5}J\)

Bình luận (0)
phynit
phynit Admin 26 tháng 12 2014 lúc 11:22

Cường độ dòng điện tức thời qua tụ:  \(i=\frac{\Delta q}{\Delta t}=C\frac{\Delta u}{\Delta t}\)

Do 2 tụ mắc song song nên điện áp tức thời  2 đầu mỗi tụ như nhau. Do vậy  \(\frac{i_1}{i_2}=\frac{C_1}{C_2}=\frac{1}{2}\Rightarrow i_2=2i_1=2.0,04=0,08A\).

Cường độ dòng điện qua cuộn cảm là: i=i1+i2=0,04+0,08=0,12A

Do năng lượng của tụ: \(W_đ=\frac{1}{2}C.u^2\), nên năng lượng điện tỉ lệ với điện dung C.

Do đó, năng lượng của tụ C1 là: 13,5.10-6 / 2 = 6,75.10-6 (J)

Năng lượng điện của mạch: W = 13,5.10−6+6,75.10-6 =20,25.10-6

Năng lượng điện từ của mạch: \(W=W_đ+W_t=W_{tmax}\Rightarrow 20,25.10^{-6}+\frac{1}{2}.5.10^{-3}.(0,12)^2=\frac{1}{2}.5.10^{-3}.I_0^2\)

=>\(I_0=0,15A\)

Đáp án D

Bình luận (0)
Hai Yen
Hai Yen 29 tháng 12 2014 lúc 22:40

\(W_L+W_C = W_{Cmax}\)

mà \(W_{d} = 2 W_t\) => \(W_{Cmax} = \frac{3}{2}W_C=> \frac{1}{2}CU_0^2 = \frac{3}{2}.\frac{1}{2}Cu^2.\)

=> \(u^2 = \frac{2}{3}U_0^2=> u = \pm \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \approx \pm 1,63 V.\)

Chọn đáp án \(D.1,63V.\)

Bình luận (0)
Hai Yen
Hai Yen 29 tháng 12 2014 lúc 22:48

Bạn có thể áp dụng công thức tổng quát

\(W_C = nW_L => W = (1+\frac{1}{n})W_C\)

=> \(U_0^2 = \frac{n+1}{n}u^2\)

=> \(u = \pm \sqrt{\frac{n}{n+1}}U_0.\)

Bình luận (0)
Hai Yen
Hai Yen 30 tháng 12 2014 lúc 10:42

Đề của bạn phải sửa lại: \(Li^2 = 8 qu.(1)\) (\(u\) là giá trị tức thời)

Từ (1) => \(\frac{1}{2}Li^2 = 8\frac{1}{2}cu^2\)

=> \(W_L = 8W_C\)

=> \(W = 9W_C\)

=> \(\frac{1}{2}CU_0^2 = 9\frac{1}{2}Cu^2\)

=> \( U_0^2 = 9u^2=> u = \pm \frac{U_0}{3} = \pm2V.\)

Chọn đáp án A. 2V.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN