Chương III. Thân - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

- Quan sát hình 13.1 SGK, xác định:

+ Thân mang những bộ phận: ............................................................................................................................................................

+ Những điểm giống nhau giữa thân và cành: ...................................................................................................................................

+ Vị trí của chồi ngọn trên thân và cành: ...........................................................................................................................................

+ Vị trí của chồi nách: ........................................................................................................................................................................

+ Chồi ngọn sẽ phát triển thành bộ phận nào của cây? (hãy đánh dấu x vào đầu câu trả lời đúng):

a) Thân chính

b) Hoa

c) Thân chính hoặc hoa

- Quan sát hình 13.2 SGK, điền tiếp vào các câu dưới đây:

+ Chồi hoa và chồi lá có cấu tạo giống nhau: .................................................................................................................................

+ Chồi hoa khác chồi lá: .................................................................................................................................................................

+ Chồi lá sẽ phát triển thành: ..........................................................................................................................................................

+ Chồi hoa sẽ phát triển thành: .......................................................................................................................................................

Được cập nhật 4 tháng 3 lúc 14:45 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.