Chương III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Quang Nhân
Quang Nhân 3 giờ trước (15:30)

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 22 giờ trước (21:07)

Bình luận (0)
nguyen thi vang
nguyen thi vang 7 tháng 1 lúc 13:04

Ta có \(\overrightarrow{AB}\left(3,3\right)=>AB=3\sqrt{2}\)

Đường tròn (C) đường kính AB có tâm I \(\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{-1}{2}\right)\)là trung điểm AB bán kính R= AB/2 =\(\dfrac{3\sqrt{2}}{2}\)

Suy ra : phương tích của điểm M đối với đường tròn (C) là: MI2-R2=2

Bình luận (0)
nguyễn bảo an
nguyễn bảo an 7 tháng 1 lúc 10:13

giúp mk vs các bạn ơi

 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 26 tháng 7 2020 lúc 9:47

Từ gt , ta có góc AEC = góc ADB => sđ(cungKC+cungAK) = sđ(cungKC+cungAI)=> AK = AI (1)

Vì góc ACE = góc ABD (gt) => sđ(cungAn-cungDM) = sđ cungAD => AN = AM (2)

Từ gt => tam giác ABD đồng dạng với tam giác ACE => AE.AB=AD.AC (*)

Tam giác ACM đồng dạng với tam giác AMD ( chung góc A, góc ACM = góc AMD vì cùng = góc ABD) => AD.AC = AM^2 (**)

Tương tự, tam giác AIE đồng dạng tam giác ABI => AE.AB = AI^2 (***)

Từ (*), (**) và (***) => AM = AI (3)

Từ (1), (2) và (3) => AK=AM=AI=AN => M, I, N, K cùng thuộc đường tròn tâm A.

Vậy đường tròn ngoại tiếp tam giác MNK cũng là đường tròn ngoại tiếp tam giác MIN (tam giác này 3 đỉnh đã biết nên xác định đường pt đường tròn)

Bình luận (0)
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 6 tháng 7 2020 lúc 0:18

Lời giải: $B(3;6); C(-3;1)\Rightarrow \overrightarrow{BC}=(-6; -5)$

$\Rightarrow \overrightarrow{n_{BC}}=(5,-6)$

PTĐT $BC$ là: $5(x-3)-6(y-6)=0$

$\Leftrightarrow 5x-6y+21=0$

Bán kính đường tròn tâm $A$ tiếp xúc với $BC$ là:

$R=d(A,BC)=\frac{|5x_A-6y_A+21|}{\sqrt{5^2+6^2}}=\frac{13\sqrt{61}}{61}$

$\Rightarrow R^2=\frac{169}{61}$

Vậy PTĐTr tâm $A$ tiếp xúc với $BC$ có dạng:

$(x-2)^2+(y-3)^2=\frac{169}{61}$

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 25 tháng 6 2020 lúc 9:47

Từ đề bài ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}a=\frac{4\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}\\b=c\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow a^2=b^2+c^2=2b^2\)

\(\Rightarrow b^2=\frac{a^2}{2}=4\)

Phương trình elip: \(\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1\)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN