Chương III : Phân số

Akai Haruma
18 tháng 1 lúc 15:18

Bạn muốn tính toán giá trị của E hay muốn so sánh E với một số khác?

Bình luận (0)
nguyen thi vang
7 tháng 1 lúc 13:13

Giải 

\(\dfrac{6.11111.87654-3.11111}{2.11111\left(87654-4\right)+7.11111}\)\(\dfrac{6.87654-3}{2.87654-8}=3\)

Bình luận (0)
Akai Haruma
25 tháng 11 2020 lúc 18:27

Lời giải:

$6^2\equiv 1\pmod {35}$

$\Rightarrow 6^{102}=(6^2)^{51}\equiv 1\pmod {35}$

$\Rightarrow 6^{102}+22\equiv 23\pmod {35}$

$\Rightarrow (6^{102}+22)^{2040}\equiv 23^{2040}\pmod {35}(1)$

Áp dụng định lý Euler:

\(23^{\varphi(35)}\equiv 1\pmod {35}\) trong đó $\varphi (35)=35(1-\frac{1}{7})(1-\frac{1}{5})=24$

Do đó: $23^{24}\equiv 1\pmod {35}$

$\Rightarrow 23^{2040}=(23^{24})^{85}\equiv 1\pmod {35}(2)$

Từ $(1);(2)\Rightarrow (6^{102}+22)^{2040}\equiv 1\pmod {35}$

Điều này có nghĩa là $(6^{102}+22)^{2040}$ chia $35$ dư $1$

Bình luận (1)
Yasuo79
24 tháng 11 2020 lúc 20:47

Cái này minh chưa học!

Bình luận (0)
Phạm Trần Hoàng Anh
17 tháng 9 2020 lúc 19:47

a,Tìm 1 số, biết \(\frac{3}{4}\) của nó =300

Gọi số đó là x

=> x = 300 : \(\frac{3}{4}\) = 400

b, \(\frac{2}{5}\) của nó bằng -10

Gọi số đó là y

=> y = -10 : \(\frac{2}{5}\) = -25

HỌC TỐT :D

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN