CHƯƠNG III. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Mn giải như phần gợi ý kia hộ mik ạ, mik cảm ơn

Câu 1. Cho 11,2 gam Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là: Giải : m Fe-> n Fe (hệ số ptpu)->n các chất-> n H2->V H2

Câu 2.Để trung hòa 300ml dung dịch H2SO4 1M cần vừa đủ bao nhiêu ml dung dịch KOH 2M? Giải : Từ V và CM -> nH2SO4 (hệ số ptpu)-> n các chất-> n KOH (CM) -> V d2 KOH

Câu 1: Cho 26 gam Zn tác dụng với 100 ml dung dịch chứa HCl 1M và CuCl2 2M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là Giải : Từ V và CM -> nHCl, nCuCl2, m Zn-> n Zn Viết ptpu Zn+ HCl, áp dụng bt tính toán theo ptpu ra số mol các chất sau pu, có Zn dư saupu Lấy Zn dư +CuCl2 , làm tương tự m chất rắn sau pu là m Zn còn lại + mCu mới sinh

Câu 2.Hòa tan hoàn toàn 21,1 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Mg bằng một lượng vừa đủ V ml dung dịch axit H2SO4 loãng 2M thu được 83,5 gam muối. Giá trị của V là: Giải : Dùng bảo toàn nguyên tử để làm Để ý m muối= m kim loại+ m gốc axit H2SO4->(H2)+ (SO4) x x x n H2SO4 = n(H2)=n (SO4)
Áp dụng vào bài ta có: gọi A là ký hiệu, là khối lượng nguyên tử kim loại dưới đây là sơ đồ chứ không phải là phương trình phản ứng A+ H2SO4 -> A.SO4 +H2 m muối= m A+ m (SO4) -> m (SO4) -> n (SO4) ->nH2->nH2SO4 -> các đại lượng khác

5 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.