Chương III: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

B.Thị Anh Thơ
28 tháng 6 2020 lúc 10:31

* Các loài trong tự nhiên đẻ nhiều trứng thường là những loài có hiệu suất thụ tinh thấp, trứng đẻ ra gặp phải nhiều bất lợi của môi trường, xác suất gặp nhau giữa trứng và tinh trùng thấp nên việc đẻ nhiều trứng giúp duy trì nòi giống cho loài.

- Cá sống ở dưới nước, quá trình thụ tinh hoàn toàn diễn ra ở dưới nước, con cái đẻ trứng vào trong nước rồi con đực mới đi thụ tinh nên hiệu suất thụ tinh thấp, trứng dễ bị thất thoát do bị các loài khác ăn mất,... do vậy phải đẻ nhiều trứng.

- Ếch vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước. Con cái đẻ đến đâu con đực rưới tinh trùng đến đó. Mặt khác trứng được bảo vệ tốt hơn nên đẻ ít trứng hơn cá

- Tương tự thằn lằn thụ tinh trong nên xác suất trứng và tinh trùng gặp nhau cao hơn.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN