Chương III- Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Yến Nguyễn
Thiếu tá -
13 tháng 1 lúc 19:04

Khối lượng của vật:

\(P=m.g\Rightarrow m=\dfrac{P}{g}=\dfrac{1}{10}=0,1kg\)

Vận tốc của vật:

\(p=m.v\Rightarrow v=\dfrac{p}{m}=\dfrac{1}{0,1}=10\)m/s

Đáp án: B

 

Bình luận (0)
@Anh so sad
7 tháng 1 lúc 12:55

  - Buộc dây vào một lỗ nhỏ A ở mép của vật rồi treo vật thẳng đứng. Khi vật nằm cân bằng, dùng bút đánh dấu phương của sợi dây AA' đi qua vật, trên vật. Tiếp theo, buộc dây vào một lỗ khác A, vào lỗ B chẳng hạn. Khi vật nằm cân bằng, đánh dâu phương sợi dây BB' qua vật.

  - Giao điểm của hai đoạn thẳng đánh dấu trên vật AA' và BB' chính là trọng tâm G của vật.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN