Chương II. Vận động - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Cầu 1: Điều kiện để có một giấc ngu tot là gi? Câu 3: Tâm năng vào thời gian nào trong ngày là phù hop? Cầu 4: Bộ phận nào của da đóng vai trò bài tiết? Câu 5: Những loại thức ăn có chứa nhiều vitamin C là Câu 6: Vùng thị giác/ thinh giác nằm ở thùy nào của đai não? Câu 7: Hệ bài tiết nước tiêu gồm các cơ quan nào? Câu 8: Dây thần kinh thính giác/thị giác là dây số mấy? Câu 9: Người bị thiếu iốt thì sẽ bị mắc bệnh gì? Câu 10: Nguyên nhân dẫn đến cận thị là gì? Câu 12: Ở người có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy/ não? Câu 13: Người bị thiếu vitamin D thì sẽ bị mắc bệnh gì? Câu 14: Một quả thận của người có khoảng bao nhiêu dơn vị chức năng? Câu 15: Tính chất của phản xạ có điều kiện? Câu 16: Những loại thức ăn chứa nhiều gluxit là Câu 17: Ý nào dưới đây không đúng? A. Cơ thể con người là một khối thống nhất. B. Sức khỏe con người phụ thuộc vào trạng thái của hệ thần kinh. C. Cơ thể con người điều khiến hoạt động theo suy nghĩ chứ không phải hệ thần kinh. D. Mọi hoạt động của con người đều chịu sự điều khiến, điều hòa và phối hợp của hệ thần kinh. Câu 18: Thí nghiệm về sự phản xạ có điều kiện do ai nghiên cứu? Câu 19: Phản xạ nào phải thường xuyên củng cố, nếu không củng cố sẽ mất do ức chế tắt dần? Câu 20: Ví dụ nào dưới đây thuộc phản xạ không điều kiện? A. Thấy đèn đỏ dừng xe. C. Làm bài tập về nhà trước khi lên lớp. B. Vỗ tay thì cá ngoi lên. D. Chạy nhanh thì tim đập mạnh.

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.