Chương II : Góc

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 4 giờ trước (18:03)

Xét ΔOAB vuông tại O có OA=OB(gt)

nên ΔOAB vuông cân tại O(Định nghĩa tam giác vuông cân)

\(\widehat{OAB}=\widehat{OBA}=45^0\)(Số đo của các góc ở đáy trong ΔOAB vuông cân tại O)

Bình luận (0)
So*% Phi&^e
So*% Phi&^e 15 tháng 12 2020 lúc 19:00

                                                             Giải

a,Ta có:OM=10cm =>OM>OA=>Điểm A nằm giữa hai điểm O và M.

             OA=5cm

b,Theo câu a ta có điểm A nằm giữa hai điểm O và M

=>AM=OM-OA=10-5=5cm.

=>OA=OM(vì 5cm=5cm)

c,Thao câu a ta có điểm A nằm giữa hai điểm O và M

=>OA=AM=OM/2

=>Điểm M ko là trung điểm của OM.

Bình luận (0)
So*% Phi&^e
So*% Phi&^e 15 tháng 12 2020 lúc 19:01

Tick giúp mình với nhé

Bình luận (1)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 28 tháng 8 2020 lúc 15:53

a) Trên một nửa mặt phẳng bờ là tia Ox có góc xOz < góc xOy (400 < 1200) nên tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy

\(\Rightarrow\widehat{xOz}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}\)

\(\Rightarrow40^0+\widehat{yOz}=120^0\)

\(\Rightarrow\widehat{yOz}=120^0-40^0=80^0\)

b) Thiếu đề à bạn ?

Bình luận (0)
Phạm Trần Hoàng Anh
Phạm Trần Hoàng Anh 27 tháng 8 2020 lúc 20:34

x O z y t

a) Do xOy kề bù yOz nên Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

=> xOy + yOz = xOz

=> 1300 + yOz = 1800

=> yOz = 500 (1)

b) Do tia Ot nằm trong góc xOy nên tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy

=> xOt + tOy = xOy

=> 800 + tOy = 130o

=> tOy = 500 (2)

c) từ (1) và (2) ta được tOy = yOz = 500

=> Tia Oy là tia phân giác của góc tOz

HỌC TỐT

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN