Chương II : Góc - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 1: Cho hai tia Ox,Oy đối nhau . Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa tia Ox , vẽ các tia Om,On sao cho \(\widehat{xOm}\) = 70 độ , \(\widehat{yOn}\) = 70 độ . Chứng tỏ rằng Om , On là hai tia đối nhau .

Bài 2: Cho góc AOB . Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ AB , vẽ các tia OC , OD sao cho \(\widehat{AOC}\) = \(70^0\) , \(\widehat{BOD}\) = \(55^0\) . Chứng tỏ rằng tia OD là tia phân giác của \(\widehat{BOC}\)

Bài 3: Cho góc AOB = \(110^0\) và OC nằm trong góc đó .Gọi OM , ON theo thứ tự là các tia phân giác của các góc AOC , BOC . Tính \(\widehat{MON}\)

Bài 4: Cho \(\widehat{xOy}\) = a , \(\widehat{xOz}\) = b ( a > b ) . Tính \(\widehat{xOm}\) biết rằng om là tia phân giác của \(\widehat{yOz}\)

Bài 5: Cho đường thẳng xy đi qua điểm O . Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy kẻ hai tia Oz và Ot sao cho \(\widehat{yOz}\) =\(40^0\) ,\(\widehat{yOt}\) = \(75^0\) . Gọi Om là tia phân giác của \(\widehat{xOz}\) . Chỉ rõ ràng Ot là tia phân giác của \(\widehat{mOz}\) .

Bài 6: Cho \(\widehat{xOy}\) = \(150^0\) . Vẽ các tia Oz , Ot nằm trong \(\widehat{xOy}\) sao cho Ot là tia phân giác của \(\widehat{yOz}\)\(\widehat{xOz}\) = \(50^0\) .

a) Chứng tỏ rằng tia Oz nằm giữa Ox và Ot .

b) Chỉ rõ rằng Oz là tia phân giác của \(\widehat{xOt}\) .

GIÚP MÌNH VỚI MÌNH ĐANG CẦN GẤP TRONG TỐI HÔM NAY

Được cập nhật 29 tháng 6 lúc 7:14 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.