Chương I. Tế bào thực vật

Hạ Nguyệt Minh Ngọc
Hạ Nguyệt Minh Ngọc 6 tháng 1 lúc 17:58

Người ta thường dùng phần ròng để làm nhà hoặc làm trụ cầu hay tà vẹt vì:ròng rắn chắc,nằm phía trong ,gồm những tế bào chết và có vách dày để nâng đỡ cây thay vì dùng dác

Bình luận (0)
Phạm Đoàn Ngọc Triết
Phạm Đoàn Ngọc Triết 3 tháng 1 lúc 14:20

cái này phaỉ có kính hiên vi mới nhình đc

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 14 tháng 12 2020 lúc 18:19

Lá hoa ban, hoa giấy

Gân hình chân vịt

Lá đơn

Kiểu xếp lá: mọc cách

Lá hoa chanh

Gân hình lông chim

Lá đơn

Kiểu xếp lá: mọc đối

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 10 tháng 11 2020 lúc 9:59

- Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia tạo tế bào mới cho cơ thể thực vật.

- Tế bào phân chia và lớn lên giúp cây sinh trưởng và phát triển, di truyền từ cây mẹ.

Bình luận (0)
Bảo Ngọc Vũ
Bảo Ngọc Vũ 11 tháng 10 2020 lúc 21:46

nhanh giúp mình nhé mai mình nộp rồi

Bình luận (0)
Mai Nguyễn Quang Minh
Mai Nguyễn Quang Minh 31 tháng 3 2020 lúc 9:50

Dựa vào hình dạng kích thước của chúng

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Mai An
Nguyễn Thị Mai An 27 tháng 3 2020 lúc 17:03

Dựa vào số đo và hình dạng của các tế bào thực vật, ta thấy: các loại tế bào khác nhau (tế bào rễ, tế bào thân, tế bào lá...) thì có hình dạng và kích thước khác

Bình luận (0)
Phạm Minh Dũng
Phạm Minh Dũng 13 tháng 12 2019 lúc 21:01

c

Bình luận (0)
đặng tấn sang
đặng tấn sang 14 tháng 12 2019 lúc 17:29

Câu 1: Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật gồm:

A. Màng sinh chất, nhân, không bào và lục lạp.

B. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân và lục lạp.

C. Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, không bào và nhân

D. Nhân, không bào, lục lạp, màng tế bào

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN