CHƯƠNG 9-HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh Hôm qua lúc 12:15

a)

\(m_{dd} = m_{HCl} + m_{H_2O} = 12 + 130 = 142(gam)\)

\(\Rightarrow C\%_{HCl} = \dfrac{12}{142}.100\% = 8,45\%\)

b)

\(V_{dd} = \dfrac{m}{D} = \dfrac{142}{1,05} =135(ml) = 0,135(lít)\)

\(\Rightarrow C_{M_{HCl}} = \dfrac{ \dfrac{12}{36,5}}{0,135} = 2,43M\)

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 31 tháng 12 2020 lúc 9:12

Văn vở quá =))

Gọi công thức trung bình của 2 kim loại là R ( R hóa trị II)

PTHH :   R + 2HCl    →  RCl2  +  H2

nH2 = \(\dfrac{4,032}{22,4}\)= 0,18 mol . Theo tỉ lệ phản ứng => nR = 0,18 mol

<=> MR = \(\dfrac{5,28}{0,18}\)= 35,2 (g/mol) => 2 kim loại là Mg và Ca

Gọi số mol Mg và Ca lần lượt là x và y mol ta có hệ pt:

\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,18\\24x+40y=5,28\end{matrix}\right.\)=> x = 0,12 và y = 0,06 

=> %mMg = \(\dfrac{0,12.24}{5,28}.100\)= 54,54% => %mCa = 100 - 54,54 = 45,46%

Bình luận (0)
Violet Rose

Xin chào tất cả các bạn, mục này dành cho những bạn nào cần ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỌC 12. Đây là những nội dung thi thử dành cho các bạn và cũng là bài thi thử:

Chủ đề 1: Este - Lipit | Ôn Thi THPT Quốc Gia Hóa Học 12 | Học trực tuyến

Chủ đề 2: Cacbohidrat | Ôn Thi THPT Quốc Gia Hóa Học 12 | Học trực tuyến

Chủ đề 3: Amin - Amino axit protein | Ôn Thi THPT Quốc Gia Hóa Học 12 | Học trực tuyến

Chủ đề 4: Polime và vật liệu polime | Ôn Thi THPT Quốc Gia Hóa Học 12 | Học trực tuyến

Chủ đề 5: Đại cương về kim loại | Ôn Thi THPT Quốc Gia Hóa Học 12 | Học trực tuyến

Chủ đề 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm | Ôn Thi THPT Quốc Gia Hóa Học 12 | Học trực tuyến

Chủ đề 7: Sắt và một số kim loại quan trọng | Ôn Thi THPT Quốc Gia Hóa Học 12 | Học trực tuyến

Chủ đề 8: Phân biệt một số tính chất hóa học | Ôn Thi THPT Quốc Gia Hóa Học 12 | Học trực tuyến

Chủ đề 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường | Ôn Thi THPT Quốc Gia Hóa Học 12 | Học trực tuyến

Luyện tập tổng hợp | Ôn Thi THPT Quốc Gia Hóa Học 12 | Học trực tuyến

Ngoài ra học liệu còn có ôn tập hóa 10, 11 và CHIẾN LƯỢC ÔN THI ( phải chờ thầy phê duyệt học liệu của mìn đã)

Chúc các bạn làm bài tốt

An Dao
An Dao 19 tháng 7 2020 lúc 23:04

Học hết được thủ khoa không ah :(

Bình luận (0)
Toshiro
Toshiro 19 tháng 7 2020 lúc 22:04

Chưa biết thế nào nhưng bài này xứng đáng được đứng diện trên câu hỏi hay thưa mấy anh chị CTV ạ.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 16 tháng 5 2020 lúc 20:32

Mg+2CH3COOH->(CH3COO)2Mg+H2

0,1------0,2---------------------------------0,1

nMg=4,8\24=0,2 mol

=>mdd CH3COOH=120g

=>VH2=0,1.22,4=2,24l

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 9 tháng 3 2020 lúc 15:44

Giả sử ở 2 phản ứng, có 1 mol khí thoát ra.

- TN1:

\(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\)

\(\Rightarrow n_{FeSO4}=1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_1=152\left(g\right)\)

- TN2:

\(2Fe+6H_2SO_4\rightarrow2Fe_2\left(SO_4\right)_3+3SO_2+3H_2O\)

\(\Rightarrow n_{Fe2\left(SO4\right)3}=\frac{1}{3}\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_2=133,3\left(g\right)\)

Vậy m1 > m2

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN