CHƯƠNG 9-HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Xin chào tất cả các bạn, mục này dành cho những bạn nào cần ÔN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỌC 12. Đây là những nội dung thi thử dành cho các bạn và cũng là bài thi thử:

Chủ đề 1: Este - Lipit | Ôn Thi THPT Quốc Gia Hóa Học 12 | Học trực tuyến

Chủ đề 2: Cacbohidrat | Ôn Thi THPT Quốc Gia Hóa Học 12 | Học trực tuyến

Chủ đề 3: Amin - Amino axit protein | Ôn Thi THPT Quốc Gia Hóa Học 12 | Học trực tuyến

Chủ đề 4: Polime và vật liệu polime | Ôn Thi THPT Quốc Gia Hóa Học 12 | Học trực tuyến

Chủ đề 5: Đại cương về kim loại | Ôn Thi THPT Quốc Gia Hóa Học 12 | Học trực tuyến

Chủ đề 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm | Ôn Thi THPT Quốc Gia Hóa Học 12 | Học trực tuyến

Chủ đề 7: Sắt và một số kim loại quan trọng | Ôn Thi THPT Quốc Gia Hóa Học 12 | Học trực tuyến

Chủ đề 8: Phân biệt một số tính chất hóa học | Ôn Thi THPT Quốc Gia Hóa Học 12 | Học trực tuyến

Chủ đề 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường | Ôn Thi THPT Quốc Gia Hóa Học 12 | Học trực tuyến

Luyện tập tổng hợp | Ôn Thi THPT Quốc Gia Hóa Học 12 | Học trực tuyến

Ngoài ra học liệu còn có ôn tập hóa 10, 11 và CHIẾN LƯỢC ÔN THI ( phải chờ thầy phê duyệt học liệu của mìn đã)

Chúc các bạn làm bài tốt

2 câu trả lời

Bạn nào đặc biệt quan tâm tới bộ môn hóa thì bơi vào đây xem tí nha ! Vì không còn là CTV nữa nên việc trao GP cho các bạn là điều không thể đối với mình . Vì vậy mình sẽ không hứa hẹn gì về việc trao tặng GP nha .

Bài 1 : Cho các chất hữu cơ mạch hở : X là axit không no đơn chức có 2 liên kết pi trong phân tử , Y là axit no đơn chức , Z là ancol no hai chức , T là este của X,Y với Z . Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm X và T , thu được 0,108 mol \(CO_2\) và 0,078 mol \(H_2O\) . Cho 12,06 gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan E. Đốt chay hoàn toàn E thu được \(Na_2CO_3\) , 0,345 mol \(CO_2\) và 0,225 mol \(H_2O\) . Khối lượng của T trong a gam M là bao nhiêu ?

Bài 2 : X,Y là 2 axit đơn chức cùng dãy đồng đẳng (\(M_X< M_Y\)) , T là este 2 chức tạo bởi X,Y với ancol no mạch hở Z . Đốt cháy 8,58 gam hỗn hợp E gồm X,Y,T thì thu được 7,168 lít \(CO_2\) và 5,22 gam \(H_2O\) . Mặt khác, đun nóng 8,58 gam E với dung dịch \(AgNO_3/NH_3\) thì thu được 17,28 gam Ag . Khi cho 8,58 gam E phản ứng hết với 150ml dung dịch NaOH 1M , rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam chất rắn ?

@Nguyễn Văn Đạt có thấy thì em đưa lên CHH hộ anh nha.

12 câu trả lời
Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.