Chương 8. Động vật và đời sống con người - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Em hãy thực hiện một khảo sát về sự đa dạng của số lượng lá chét

a, Thu thập ít nhất 20 chiếc lá từ một cây ( giúp mình lấy 1 số ví dụ về cây có lá chét với!!!)

b, Đếm số lượng lá chét trên mỗi lá và viết kết quả, ví dụ: 11, 15, 12, 13,...

c, Khi em đã ghi lại được số lượng lá chét của mỗi lá, bây giờ hãy đếm số lượng lá có số lá chét đó và ghi lại vào bảng sau:( Câu này mình ko hiểu đề bài cho lắm, ai hiểu phân tích giúp mình nhé)

Số lượng lá chét(mấy số này chỉ là ví dụ thôi nhé) 11 12 13 14 15
Số lượng lá

Chính vì mình ko hiểu đề nên mình nghĩ mãi ko ra, bn nào học rồi gợi ý giúp mình với, hứa sẽ tick mà !!!Em hãy thực hiện một khảo sát về sự đa dạng của số lượng lá chét

a, Thu thập ít nhất 20 chiếc lá từ một cây ( giúp mình lấy 1 số ví dụ về cây có lá chét với!!!)

b, Đếm số lượng lá chét trên mỗi lá và viết kết quả, ví dụ: 11, 15, 12, 13,...

c, Khi em đã ghi lại được số lượng lá chét của mỗi lá, bây giờ hãy đếm số lượng lá có số lá chét đó và ghi lại vào bảng sau:( Câu này mình ko hiểu đề bài cho lắm, ai hiểu phân tích giúp mình nhé)

Số lượng lá chét(mấy số này chỉ là ví dụ thôi nhé) 11 12 13 14 15
Số lượng lá

Chính vì mình ko hiểu đề nên mình nghĩ mãi ko ra, bn nào học rồi gợi ý giúp mình với, hứa sẽ tick mà !!!

Được cập nhật 11 tháng 1 lúc 20:58 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.