Chương 7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 26 tháng 6 2020 lúc 20:59

Nhiệt độ tăng từ 20°C tới 40°C, tốc độ phàn ứng tăng 27/3 = 9 (lần)

Chú ý: Tốc độ phản ứng tỉ lệ nghịch với thời gian phản ứng.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN