Chương 6. Oxi - Lưu huỳnh

Cù Văn Thái
Cù Văn Thái 22 tháng 7 2020 lúc 15:41

Vì có phản ứng NaOH + NaHSO3 → Na2SO3 + H2O

nếu NaOH chưa hết thì luôn sinh ra Na2SO3 nên luôn tạo muối trung hòa trước.

Khi SO2 dư thì xảy ra pứ Na2SO3 + SO2 + H2O → 2NaHSO3 tạo muối axit.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 18 tháng 7 2020 lúc 15:43

như vậy thì bài toán mới có theẻ chuyển từ kiềm dư sang SO2 dư do khi so2 dơ thì sẽ tạo ra muối axit do các phân tử muỐI THỪA 1 H

Bình luận (0)
Vũ Lê
Vũ Lê 18 tháng 7 2020 lúc 18:46

Trong bài toán sục khí SO2 vào dd kiềm thì tính axit trong dung dịch sẽ tăng dần theo thời gian và chỉ khi nào trong dung dịch , tính axit nhiều hơn tính bazo thì nó mới tạo muối axit . Ban đầu thì lượng axit được sục vào là chưa đáng kể nên tính bazo sẽ lấn át tính axit , do đó chỉ tạo toàn muối trung hoà . Muối trung hoà sẽ tiếp tục được tạo ra cho tới khi bazo = axit thì lúc đó , 100% dung dịch chỉ bao gồm muối trung hoà . Nhưng ta lại tiếp tục sục thêm SO2 vào , làm tăng tính axit cho dung dịch muối . Lúc này , tính axit bắt đầu chiếm ưu thế trong dung dịch , kết quả là tạo ra muối axit .

P/s : Nói nôm na là vậy á , mình đã cố gắng giải thích dễ hiểu nhất có thể rồi đó ạ :v

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 29 tháng 6 2020 lúc 21:50

Mg+H2SO4->MgSO4+H2

x------------------------------x

Zn+H2SO4->ZnSO4+H2

y----------------------------y

=>ta có :

24x+65y=25,4

x+y=0,3

=> nghiệm âm !

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN