Chương 5: THỐNG KÊ

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 10 tháng 2 2020 lúc 9:52

\(\Leftrightarrow x\left(x^6-14x^4+49x^2-36\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x^2-1\right)\left(x^2-4\right)\left(x^2-9\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x^2=1\\x^2=4\\x^2=9\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=\pm1\\x=\pm2\\x=\pm3\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 21 tháng 11 2019 lúc 13:36

ĐKXĐ: \(x\ge1\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}\sqrt{x-1}=0\\x^2-5x+6=0\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=2\\x=3\end{matrix}\right.\) (đều thỏa mãn)

Vậy pt đã cho có 3 nghiệm

Bình luận (0)
bảo nam trần
bảo nam trần 26 tháng 5 2016 lúc 7:42

Chiều cao là:

(25-7):2=9 (cm)

Cạnh đáy là:

9+7=16 (cm)

diện tích hình bình hành là:

16x9=144 (cm2)

đ/s : 

Bình luận (0)
Bastkoo
Bastkoo 26 tháng 5 2016 lúc 7:45

Chiều cao hình bình hành là :

( 25 - 7 ) : 2 = 9 ( cm )

Cạnh đáy hình bình hành là :

25 - 9 = 16 ( cm )

diện tích hình bình hành là :

16 x 9 = 144 ( cm2 )

Đáp số : 144 cm2

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN