Chương 5. Ngành Chân khớp - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Đề ôn tập HK2 sinh học 7 2018-2019

1.a)Vì sao động vật ở môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng ít phong phú hơn môi trường nhiệt đới

b) Những nguyên nhân chủ yếu nào gây suy giảm đa dạng sinh học

2.a) Vì sao động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng

b) Để bảo vệ đa dạng sinh học cần có những biện pháp gì

3. Hãy nêu cấu tạo ngoài của thỏ thích nhi với đời sống

4. Trình bày vai trò thực tiễn của lớp Chim

5. Hãy nêu các đặc điểm đặc trưng của thú móng guốc. Phân biệt thú guôc chẵn và thú guốc lẻ

6. Hãy giải thích vì sao Ếch sống ở nơi ẩm ướt, gần bờ nước và bắt mồi về ban đêm

7. Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư lại có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày

8. Hiện tượng thai sinh ở thỏ có ưu điểm gì so với đẻ trứng của noãn thai sinh

9. Sự hoàn chỉnh về hình thức sinh sản ở động vật thể hiện như thế nào? Hãy phân tích 1 đặc điểm để làm rõ điểm đó

10. Sự phức tạp hóa về các tổ chức cơ thể động vật thể hiện như thế nào? Sự phức tạp hóa đó có ý nghĩa gì

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.