Chương 4. Phản ứng oxy hóa - khử

Pham Van Tien
Pham Van Tien 11 tháng 12 2015 lúc 22:57

HD:

Coi hh X chỉ gồm 2 nguyên tố là Fe (x mol) và O (y mol). Ta có: 56x + 16y = 3 (1).

Theo đề bài ta có:

Fe - 3e = Fe+3.

x     3x

O + 2e = O-2;

y    2y

N+5 +3e = N+2

      0,075  0,025 mol

Như vậy ta có: 3x = 2y + 0,075 (2).

Giải hệ (1) và (2) thu được: x = 0,045; y = 0,03 mol.

Như vậy: m = 56.x = 2,52 g.

 

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Minh Long
Nguyễn Ngọc Minh Long 1 tháng 8 2016 lúc 12:02

Gọi x,y lần lượt là số mol của Fe, OTa có: 56x + 16y = 3 (1)Ta lại có: \(Fe^0\rightarrow Fe^{+3}+3e\)O\(^0\)+2e\(\rightarrow\)O\(^{-2}\)N\(^{+5}\) + 3e \(\rightarrow\) N\(^{+2}\) Áp dụng định luật bảo toàn e:=> 3x - 2y = 0.025x3 (2)Giải hpt (1),(2) => x = 0.045 (mol); y = 0.03 (mol)m\(_{Fe}\) = n.M = 0.045x56 = 2.52g

Bình luận (0)
Giáp Nam
Giáp Nam 2 tháng 1 2018 lúc 20:28

giải hộ em theo kiểu bảo toàn nguyên tố được không ạ?em cảm ơn

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN