Chương 2: TỔ HỢP. XÁC SUẤT

Nguyễn Thái Bình
24 tháng 1 2016 lúc 21:22

[Số cách chọn 4 em sao cho thuộc không quá 2 trong 3 lớp] = [Số cách chọn 4 em trong 12 em] - [số cách chọn mà mỗi lớp có ít nhất 1 em]

 Mà:

 [Số cách chọn 4 em trong 12 em] = \(C^4_{12}=\frac{12!}{4!\left(12-4\right)!}=495\)

 [số cách chọn mà mỗi lớp có ít nhất 1 em] = [Số cách chọn lớp A có 2 hs, lớp B, C mỗi lớp có 1 hs] + [Số cách chọn lớp B có 2 hs, lớp A, C mỗi lớp có 1 hs] + [Số cách chọn lớp C có 2 hs, lớp A, B mỗi lớp có 1 hs]

\(C^2_5.C^1_4.C^1_3+C^1_5.C^2_4.C^1_3+C^1_5.C^1_4.C^2_3\)

= 120            +    90          + 60

= 270

Vậy [Số cách chọn 4 em sao cho thuộc không quá 2 trong 3 lớp] = 495 - 270 =....

Bình luận (0)
Đào Lan Anh
25 tháng 1 2016 lúc 11:48

495 chẳng biết đúng hay sai ? nhonhung

Bình luận (0)
Tiểu_Thư_Ichigo
25 tháng 1 2016 lúc 12:13

10leuleu

Bình luận (0)
Phạm Việt Dũng
2 tháng 2 2016 lúc 18:39

hehehe

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN