CHƯƠNG 2- CACBOHIDRAT

Nghĩa Dương
6 tháng 12 2020 lúc 21:25

Câu D

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
11 tháng 10 2020 lúc 14:37

(C6H10O5)n+nH20 –> n C6H12O6

C6H12O6 –> 2C2H5OH + 2CO2

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
29 tháng 9 2020 lúc 18:54

Gỉa sử dùng m tấn khoai :

=> m.20% .(1/162) .2.46.90% = 4,6

=> m = 45 tấn

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
27 tháng 7 2020 lúc 14:36

B1

Đáp án B

\

B2

Đáp án C

Hướng dẫn:

Tinh bột (C6H10O5)n → Glucozo (C6H12O6) → 2 C2H5OH + 2CO2

Do hiệu suất mỗi quá trình lên men là 85%

*Tk

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN