Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Nguyễn Thị Ngọc Hân
28 tháng 11 2020 lúc 20:38

M1 là Na

M2 là Mg

M3 là Al

Bình luận (0)
ta huynh thanh thuy
24 tháng 11 2020 lúc 22:15

Vì : X , Y ở 2 chu kì kế tiếp và 2 nhóm kế tiếp có Z=31 (Zx<Zy)

* Ta có hệ : {ZX+ZY=3 ZY-ZX=8 => {ZX=11 ZY=20

=> X là Natri

Y là Canxi

b) 2NaOH + CO2 −>Na2CO3 + H2O2

NaOH + CO2 ->Na2CO3 + H2O

2NaOH + H2SO4 →Na2SO4 + 2H2O

NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN