Chương 1. Nguyên tử

Nghĩa Dương
Nghĩa Dương 6 tháng 12 2020 lúc 21:07

a. che x:1s22s22p63s23p64s2

=> X thuộc nhóm IIA , chu kì 4 , STT:20

=>X là Canxi(Ca)

b.X thuộc IIA nên X là Kim loại

công thức oxit cao nhất:CaO là oxit bazơ

Công thức hidroxit: Ca(OH)2 là bazơ

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN