Chương 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP

Nguyễn Minh Hùng
13 tháng 7 2019 lúc 10:57

Giải phương trình??? sử dụng Hooc-ne cho nhanh nhá :v

1) \(x^4-8x^2+4x+3=0\)

( dùng máy tính ta đoán được 1 nghiệm chính xác là -3 )

3 1 0 -8 4 3 1 -3 1 1 0

\(\Leftrightarrow\left(x+3\right)\left(x^3-3x^2+x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x+3=0\\x^3-3x^2+x+1=0\left(2\right)\end{matrix}\right.\)

Tiếp tục dùng máy tính ta tìm được 1 nghiệm chính xác của pt ( 2 ) là 1

1 1 -3 1 1 1 -2 -1 0

\(\Leftrightarrow\left(x+3\right)\left(x-1\right)\left(x^2-2x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x+3=0\\x-1=0\\x^2-2x-1=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-3\\x=1\\x=1+\sqrt{2}\\x=1-\sqrt{2}\end{matrix}\right.\)

rồi mấy câu còn lại tương tự

Bình luận (0)
Ngô Thành Chung
14 tháng 1 lúc 17:00

Công thức khó hiểu vậy 

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Trung tá -
13 tháng 1 lúc 21:54

Bạn kiểm tra lại đề, nếu x và y theo m đúng thế này thì \(xy\) chỉ có GTNN chứ không có GTLN

Bình luận (0)
Ngô Thành Chung
12 tháng 1 lúc 20:28

Bạn đùa tôi à

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Trung tá -
13 tháng 1 lúc 23:49

Đề thiếu hết dữ liệu tọa độ các điểm rồi bạn

Bình luận (0)
Akai Haruma
11 tháng 1 lúc 18:43

Lời giải:

Do $ABC$ là tam giác nên $\widehat{A}+\widehat{C}=180^0-\widehat{B}$

$\Rightarrow \sin (A+C)=\sin (180-B)=\sin B$ (hai góc bù nhau thì sin bằng nhau) 

Bình luận (0)
Hồng Phúc
Thiếu tá -
11 tháng 1 lúc 18:03

ĐK: \(-1\le x\le4\)

\(\sqrt{x+1}+\sqrt{4-x}=t\left(\sqrt{5}\le t\le\sqrt{10}\right)\Rightarrow\sqrt{-x^2+3x+4}=\dfrac{t^2-5}{2}\)

\(pt\Leftrightarrow t+\dfrac{t^2-5}{2}=5\)

\(\Leftrightarrow t^2+2t-15=0\)

\(\Leftrightarrow\left(t-3\right)\left(t+5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow t=3\left(\text{Vì }\sqrt{5}\le t\le\sqrt{10}\right)\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x+1}+\sqrt{4-x}=3\)

\(\Leftrightarrow5+2\sqrt{-x^2+3x+4}=9\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{-x^2+3x+4}=2\)

\(\Leftrightarrow-x^2+3x=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\left(tm\right)\\x=3\left(tm\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN