Chương 1: KHỐI ĐA DIỆN

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 22 tháng 10 2020 lúc 15:16

Chỗ ^(B'AC) ^(ABC)=60$ nghĩa là thế nào bạn ơi?

Bình luận (0)
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 16 tháng 10 2020 lúc 0:04

Lời giải:

Theo định lý Pitago:

$3a^2=BC^2=AC^2-AB^2=(2AB)^2-AB^2=3AB^2$

$\Rightarrow AB=a$

Vì $SA\perp (ABCD)$ nên $(SB, (ABCD))=\widehat{SBA}=45^0$

$\Rightarrow SA=AB=a$

Thể tích $S.ABCD$ là:

$V=\frac{1}{3}SA.S_{ABCD}=\frac{1}{3}SA.AB.BC=\frac{1}{3}.a.a.a\sqrt{3}$

$=\frac{\sqrt{3}}{3}a^3$ (đơn vị thể tích)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN