CHƯƠNG 1 - ESTE-LIPIT

Quang Nhân
Quang Nhân 8 tháng 1 lúc 19:10

nH2 = 3.36/22.4 = 0.15 (mol) 

M + H2SO4 => MSO4 + H2 

0.15________________0.15 

MM = 3.6/0.15 = 24 

M là : Mg

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 8 tháng 1 lúc 19:51

Bảo toàn electron : 

\(2n_M = 2n_{H_2}\\ \Rightarrow n_M = n_{H_2} = \dfrac{3,36}{22,4} = 0,15(mol)\\ \Rightarrow M = \dfrac{3,6}{0,15} = 24(Magie)\)

Vậy Kim loại M là Magie

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 21 tháng 12 2020 lúc 11:28

Chữ anh hơi xấu nên không hiểu ở đâu em hỏi lại nhé :))undefined

Bình luận (0)
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm 20 tháng 12 2020 lúc 11:53

\(n_{C_3H_7NO_2}=\dfrac{22,25}{89}=0,25mol\)

=> \(n_{HCl}=0,25mol\)

Ta có:

\(m_M=m_{Alanin}+m_{HCl}=22,25+0,25.36,5=31,375g\)

Bình luận (0)
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm 19 tháng 12 2020 lúc 19:11

\(n_{H_2}=\dfrac{12,32}{22,4}=0,55mol\)

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

\(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

Gọi x, y lần lượt là số mol của Fe và Al:

\(\left\{{}\begin{matrix}56x+27y=13,7\\x+2y=0,55\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,15\\y=0,2\end{matrix}\right.mol\)

\(\%m_{Fe}=\dfrac{0,15.56}{13,7}.100\%=61,31\%\)

Bình luận (0)
Vũ Lê
Vũ Lê 3 tháng 1 lúc 8:54

Pha loãng thành cồn 90° thì sao lại thu được cồn 96° ạ 

Bình luận (0)
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm 19 tháng 12 2020 lúc 19:31

\(N_{H_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3mol\)

\(R+H_2SO_4\rightarrow RSO_4+H_2\)

Bảo toàn e ta có:

\(\dfrac{7,2}{M_R}.n=0,3.2=0,6\)

\(\Rightarrow7,2n=0,6.M_R\Leftrightarrow12n=M_R\)

Nếu n =1 => M = 12 ( loại)

Nếu n = 2 => M = 24 (Mg)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN