Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới- Vũ Khoan - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 2: Trong văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới, tác giả Vũ Khoan đã viết:

....Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất. Từ cổ chí kim, bao giờ con người cũng là động lực phát triển của lịch sử. Trong thế kỉ tới mà ai ai cũng thừa nhận rằng nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò con người lại càng nổi trội.

(Trch Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục 2014, tr.27)

1. Câu chủ đề của đoạn văn trên nằm ở vị trí nào? Đoạn văn đã sử dụng phép liên kết nào là chủ yếu? Từ được in đậm trong câu: “Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất” là thành phần biệt lập gì?

2. Trong văn bản, tác giả chỉ ra một trong những cái mạnh của con người Việt Nam là thông minh nhạy bén với cái mới, còn cái yếu là khả năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế do lối học chay, học vẹt nặng nề. Hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng nửa trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về lối học chay, học vẹt của một bộ phận học sinh hiện nay?

3. Em đang và sẽ làm gì để chuẩn bị hành trang cho bản thân mình khi bước vào thế kỷ 21

Được cập nhật 29 tháng 4 lúc 10:32 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.