Chủ đề 9 : Phân loại phương pháp giải nhanh hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
17 tháng 8 2019 lúc 20:33

Bài 1 :

nP = 24.8/31=0.8 mol

4P + 5O2 -to-> 2P2O5

0.8____________0.4

mP2O5 = 0.4*142=56.8 g

Bài 2 :

nAl = 13.5/27=0.5 mol

4Al + 3O2 -to-> 2Al2O3

0.5_____________0.25

mAl2O3 = 0.25*102 = 25.5 g

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
17 tháng 8 2019 lúc 21:16

Bài 1:

PTHH : 4P +5H2---> 2P2O5

=> n P= 24,8/31= 0,8 mol

=> m P2O5= 0,4.142=56,8g

Bài 2 PTHH : 4Al+3O2---> 2AlO3

=> nAl=13,5/27=0,5 mol

=> m Al2O3=0,25.102=25,5g

Bình luận (1)
Lê Thanh Nhàn
17 tháng 8 2019 lúc 20:38

1.

nP = 24,8/31 = 0,8 mol

4P + 5O2 --> 2P2O5

0,8 1 0,4

mP2O5 = 0,4.142 = 56,8 g

2.

nAl = 13,5/27 = 0,5 mol

4Al + 3O2 --> 2Al2O3

0,5 0,25

mAl2O3 = 0,25.102 = 25,5 g

Bình luận (0)
An Dao
Trung tướng -
15 tháng 4 2017 lúc 8:01

Khi có một số chất và hàm lượng của chúng vượt quá giới hạn cho phép thì hệ sinh thái của đất sẽ làm mất cân bằng và môi trường đất bị ô nhiễm.

Nguyên nhân gây ô nhiễm :

- Nguồn gốc tự nhiên : núi lửa , ngập úng, đất nhiễm mặn do triều cường.

- Nguồn gốc do con người : tác nhân hóa học , tác nhân sinh học.

Bình luận (0)
An Dao
Trung tướng -
15 tháng 4 2017 lúc 8:01

- Ô nhiễm không khí là sự có mặt của các chất lạ hoặc sự biến đổi quan trọng trong thành phần không khí.

- Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất:

+ Nguồn gốc tự nhiên: núi lửa, ngập úng, đất bị mặn do thủy chiều xâm nhập,..

+ Nguồn gốc con người : do tác nhân vật lí, tác nhân hóa học, tác nhân sinh học

Bình luận (0)
Luyen
16 tháng 11 2018 lúc 11:32

Ô nhiễm môi trường không khí là hiện tượng làm cho không khí sạch thay đổi thành phần , gây tác hại đến thực vật động vật sức khỏe con người và môi trường xung quanh.

Không khí bị ô nhiễm thường chứa quá mức cho phép nồng độ các khí CO2,CH4CO2,CH4 một số khí độc hại khác như : CO,NH3,SO2,HCl...CO,NH3,SO2,HCl... và một số vi khuẩn gây bệnh.

- Nguyên nhân gây ô nhiễm : Có hai nguồn cơ bản gây ô nhiễm môi trường không khí :

+ Nguồn gây ô nhiễm do thiên nhiên.

+ Nguồn gây ô nhiễm do hoạt động của con người : chủ yếu tạo ra từ 3 nguồn:

Xem chi tiết tại link này nhé: https://cunghocvui.com/bai-viet/bai-2-trang-204-sach-giao-khoa-hoa-12.html

Bình luận (0)
An Dao
Trung tướng -
15 tháng 4 2017 lúc 7:57

nso2 = (mol)

Nồng độ mol/m3 SO2 của thành phố là:

(mol/m3)

So với tiêu chuẩn quy định, lượng SO2 chưa vượt quá, không khí ở đó không bị ô nhiễm.

Bình luận (0)
An Dao
Trung tướng -
15 tháng 4 2017 lúc 7:59

Đáp án : D

S + O2 -> SO2

Khối lượng lưu huỳnh trong 1 tấn than đá là: = 2 (tấn).

Khối lượng SO2 tạo thành trong 1 ngày đêm là: = 4 (tấn)

Khối lượng SO2 xả vào khí quyển trong 1 năm là: 4.365 = 1460 (tấn)

Bình luận (0)
An Dao
Trung tướng -
15 tháng 4 2017 lúc 8:00

D

Bình luận (0)
An Dao
Trung tướng -
15 tháng 4 2017 lúc 8:02

Ô nhiễm môi trường là sự thay đổi tính chất môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường..

Hiện nay môi trường đang bị ô nhiễm nghiêm trong do các hoạt động của con người làm biến đổi khí hậu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng, do đó cần phải bảo vệ môi trường.

Bình luận (0)
An Dao
Trung tướng -
15 tháng 4 2017 lúc 8:04

D

Bình luận (0)
An Dao
Trung tướng -
15 tháng 4 2017 lúc 8:05

Các chất là : thuốc viện, cần xa, heroin, cocain,ma túy tổng hợp

Bình luận (0)
An Dao
Trung tướng -
15 tháng 4 2017 lúc 8:06

Hóa học có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu may mặc và bảo vệ sức khỏe con người:

- Sản suất các loại tơ như:

+ Tơ tự nhiên

+ Tơ nhân tạo được sản suất từ các polime tự nhiên: tơ visco , tơ axetat,.

+ Tơ tổng hợp được sản suất từ các polime không có sẵn trong tự nhiên do con người tổng hợp bằng phương pháp hóa học như tơ nilon, tơ capron.

- Đối với sức khỏe con người:

+ Nghành hóa học đã nghiên cứu sản suất ra nhiều loại thuốc chữa bệnh cứu sống rất nhiều người,.

+ Hóa học đã góp phần nghiên cứu và phát triển nhiều loại vắc- xin.

+Về thuốc bổ dướng: các loại vitamin.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN