Chủ đề 5 : Phân loại phương pháp giải nhanh đại cương về kim loại

Nguyễn Anh Thư
Nguyễn Anh Thư 4 tháng 3 2018 lúc 20:50

1.

nC = 0,1 mol

C + O2 ---to---> CO2

⇒ VCO2 = 0,1.22,4 = 2,24 (l)

Bình luận (0)
Torankuin
Torankuin 15 tháng 4 2017 lúc 13:44

B

Bình luận (0)
Uyển Nhi
Uyển Nhi 11 tháng 9 2017 lúc 15:41

D

Bình luận (0)
Luyen
Luyen 16 tháng 11 2018 lúc 11:31

Đáp án D nha.

Cách nhận biết:

Cho kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4H2SO4 loãng, kim loại nào không tan là Ag. Các kim loại còn lại tác dụng với H2SO4H2SO4 tạo ra khí H2H2 thoát ra, riêng Ba còn tác dụng với H2OH2O tạo Ba(OH)2Ba(OH)2.

Ta đánh số thứ tự và cho 4 dung dịch vừa tạo thành tác dụng với nhau. Nếu ta thấy có kết tủa trắng keo tạo thành sau đó tan dần thì đó là dung dịch Al2(SO4)3Al2(SO4)3Ba(OH)2Ba(OH)2, nếu thấy tạo kết tủa trắng xanh sau đó chuyển sang màu nâu đỏ thì đó là dung dịch FeSO4FeSO4, tạo kết tủa trắng là dung dịch MgSO4MgSO4. Từ đó xác định được các kim loại ban đầu.

Nguồn tham khảo: https://cunghocvui.com/bai-viet/bai-9-trang-101-sach-giao-khoa-hoa-12.html

Bình luận (0)
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên 22 tháng 12 2017 lúc 21:49

1/ Tính chất hóa học chung của kim loại là: A. tính oxh. B. tính hoạt động mạnh.

C. tính khử và tính oxh

D. tính khử.

Bình luận (0)
chu thị ánh nguyệt
chu thị ánh nguyệt 22 tháng 12 2017 lúc 21:59

c

Bình luận (0)
Azue
Azue 22 tháng 12 2017 lúc 17:44

chọn C

Vì các kim loại đứng trc có thể đẩy các kim loại đứng sau ra khỏi dd muối

Các kim loại hoạt động hóa học mạnh chỉ ca,Na,Ba,Kali vì nó td đc với nước ở đk thường => kiềm và giải phóng H2

Hầu hết các kim loại đều td đc với oxi ở điều kiện thường và ở đk nhiệt độ ( trừ Ag, Pt, Au,...)

Bình luận (0)
An Dao
An Dao 2 tháng 4 2017 lúc 15:53

B

Bình luận (0)
Đặng Phương Nam
Đặng Phương Nam 2 tháng 4 2017 lúc 15:54

= = 0,5 (mol) => = 1 mol

mmuối = mkim loại + mgốc axit = 20 + 35,5 = 55,5 (gam)

Chọn B

Bình luận (0)
An Dao
An Dao 2 tháng 4 2017 lúc 15:55

B

Bình luận (0)
Hồ Hữu Phước
Hồ Hữu Phước 18 tháng 9 2017 lúc 7:06

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (2)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 15 tháng 4 2017 lúc 23:06

Bình luận (0)
Trần Thị Bích Trâm
Trần Thị Bích Trâm 15 tháng 4 2017 lúc 20:43

b) = 10 (gam)

=> phản ứng = = 0,01 (mol)

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

0,005 0,01 0,01 (mol)

Khối lượng của vật sau phản ứng là:

10 + 108.0,01 - 64.0,005 = 10,76 (gam)

Bình luận (1)
Lê Thiên Anh
Lê Thiên Anh 2 tháng 4 2017 lúc 15:22

C. Gọi kim loại cần tìm là R. Các PTHH:

R + H2SO4 → RSO4 +H2 (1)

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O (2)

Số mol của H2SO4 bằng: 0,15.0,5 = 0,075 (mol);

Số mol của NaOH bằng: 0,03.1 = 0,03 (mol)

=> Số mol của H2SO4 ở (1) bằng: 0,075 - = 0,06 (mol).

Từ (1) => nR = = 0,06; mR = = 24 (g/mol)

Vậy R là Mg

Bình luận (2)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
Nguyễn Đinh Huyền Mai 2 tháng 4 2017 lúc 16:49

Hòa tan 1,44 gam một kim loại hóa trị II trong 150 ml dung dịch H2SO4 0,5M. Để trung hòa axit dư trong dung dịch thu được thì phải dùng hết 30ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại đó là

A. Ba

B. Ca

C. Mg

D. Be

Bình luận (0)
Nguyễn Đinh Huyền Mai
Nguyễn Đinh Huyền Mai 2 tháng 4 2017 lúc 16:42

Cho 16,2 gam kim loại M có hóa trị n tác dụng với 0,15 mol O2. Chất rắn thu được sau phản ứng đem hòa tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13,44 lít H2 (đktc). Kim loại M là

A. Fe

B. Al

C. Ca

D. Mg

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN