Chủ đề 2. Tổng hợp nội dung hóa Hữu cơ

Cù Văn Thái
6 tháng 10 2019 lúc 23:08

mCaSO4=19,11-4=15,11g

=>nCaSO4=15,11/136(mol)

nH2O=4/18 (mol)

Công thức là CaSO4:nH2O

=>1:n=nCaSO4:nH2O=1:2

=> CaSO4.2H2O

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
20 tháng 4 2019 lúc 20:44

Do cấu tạo pt của C6H6 có 3 lk đôi xen kẽ 3 lk đơn

C6H6 + 3Cl2 => C6H6Cl6

C6H6 + Br2 => C6H5Br5 + HBr

C2H4 + Br2 => C2H4Br2

C2H2 + 2Br2 => C2H2Br4

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN