Chủ đề 19. Dẫn xuất Halogen

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 8 tháng 9 2019 lúc 10:58

Tham khảo

STT Tên dụng cụ, thiết bị và mẫu Cách sử dụng
1

Các dụng cụ đo: ca đong, bình chia độ, ...

Các em làm theo hướng dẫn của giáo viên.
2

Mô hình, mẫu vật thật, tranh ảnh, băng hình ở Khoa học Tự nhiên 8:mô hình quả địa cầu, ...

3 Thiết bị thí nghiệm: Ống nghiệm, đèn cồn, ...
4 Hóa chất: axit sunfuric, oxi, hidro, ...
Bình luận (0)
Như Trần
Như Trần 9 tháng 8 2019 lúc 22:52

CTDC: FexOy

Theo đề ta có:

\(\frac{56x}{56x+16y}=\frac{70}{100}=0.7\\ \Rightarrow56x=39.2x+11.2y\\ \Rightarrow16.8x=11.2y\\ \Rightarrow\frac{x}{y}=\frac{2}{3}\)

Vậy CTHH của oxit sắt là Fe2O3

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 9 tháng 8 2019 lúc 23:25
https://i.imgur.com/x6L8phT.jpg
Bình luận (1)
Lương Minh Hằng
Lương Minh Hằng 10 tháng 8 2019 lúc 12:59

Chủ đề 19. Dẫn xuất Halogen

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 30 tháng 6 2019 lúc 16:49

Dung dịch A là NaOH(dư), NaHCO3 và Na2CO3

PTHH

\(CO_2+NaOH\rightarrow NaHCO_3\)

\(CO_2+NaOH\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\)

\(2NaHCO_3+2KHSO_4\rightarrow Na_2SO_4+K_2SO_4+2CO_2+2H_2O\)

\(Na_2CO_3+2KHSO_4\rightarrow Na_2SO_4+K_2SO_4+CO_2+H_2O\)

\(2NaOH+KHSO_4\rightarrow Na_2SO_4+KOH+H_2O\)

Bình luận (0)
Phùng Hà Châu
Phùng Hà Châu 26 tháng 6 2019 lúc 17:15

* Ý nghĩa của kí hiệu hóa học:

- Biểu diễn nguyên tố hóa học nào

- Chỉ 1 nguyên tử của nguyên tố đó

* Ví dụ:

- O: + biểu diễn nguyên tố Oxi

+ Chỉ 1 nguyên tử oxi của nguyên tố Oxi

- S: + biểu diễn nguyên tố lưu huỳnh

+ Chỉ 1 nguyên tử lưu huỳnh của nguyên tố lưu huỳnh

Bình luận (1)
Trần Đình Thuyên
Trần Đình Thuyên 17 tháng 5 2019 lúc 20:55

1.Gọi Cu:x mol, Fe:y mol

=>64x+56y=30,4 (1)

Bảo toàn e =>\(2x+3y=\frac{8,96}{22,4}\cdot3=1,2\) (2)

(1)+(2)=>x=0,3;y=0,2

=>%Cu=\(\frac{0,3\cdot64}{30,4}=63\%\) =>%Fe=100-63=37%

2.n(CO2)=0,4;n(H2O)=0,4

=> n(C)=0,4;n(H)=0,8 (bảo toàn nguyên tố)

=> CTDGN: (CH2)

=>%C=\(\frac{12}{12+2}=86\%\Rightarrow\%H=100-86=14\%\)

c:tỉ khối =>M(A)=>A

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 12 tháng 5 2019 lúc 18:08

Vì những ngày nắng nóng lá cây thoát nhiều hơi nước nên người ta phải tăng cường tưới nước cho cây còn những ngày Trâm mát lá cây ko thoát nhiều hơi nước

Bình luận (0)
Nguyễn Thành Tâm
Nguyễn Thành Tâm 1 tháng 5 2019 lúc 18:17

+PTHH:

C2H4 + Br2 => C2H4Br2

C2H2 + 2Br2 => C2H2Br4

nX = V/22.4 = 6.72/22.4 = 0.3 (mol)

CH4 không tác dụng với Brom

===> nCH4 = V/22.4 = 2.24/22.4 = 0.1 (mol)

===> nC2H4 + nC2H2 = 0.3 - 0.1 = 0.2 (mol)

===> %VCH4 = 33.33 (%)

C2H2 + AgNO3 + NH3 => Ag2C2 + NH4NO3

nAg2C2 = m/M = 24/240 = 0.1 (mol)

===> nC2H2 = 0.1 (mol) ==> nC2H4 = 0.1 (mol)

===> %VC2H2 = 33.33 (%), %VC2H4 = 33.33 (%)

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
Trương Hồng Hạnh 29 tháng 4 2019 lúc 11:44

Theo đề bài ta có:

M + 3x17 = 120

==> M = 69

Đề có sai hongg à?!

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
Trương Hồng Hạnh 15 tháng 4 2019 lúc 19:14

Lấy mẫu thử và đánh dấu từng mẫu thử

Cho quỳ tím vào các mẫu thử

Mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh là: NaOH

Mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ là: HCl, H2SO4, H3PO4

Các phương trình hóa học: (của NaOH tác dụng với từng axit)

NaOH + HCl => NaCl + H2O

2NaOH + H2SO4 => Na2SO4 + 2H2O

3NaOH + H3PO4 => Na3PO4 + 3H2O

Cho các phần dung dịch NaOH <dư> như nhau vào 3 mẫu thử chứa axit, chờ một lúc cho các chất hòa tan tác dụng với nhau rồi cho quỳ tím vào các mẫu thử

Như phương trình trên thì lượng NaOH dùng để trung hòa HCl là ít nhất

Nếu quỳ tím ở mẫu thử nào không đổi màu => Mẫu thử là HCl

Mẫu thử quỳ tím hóa đỏ là: H2SO4 và H3PO4 do lượng NaOH không đủ để trung hòa hết nên lượng axit còn dư

Làm như thế tiếp tục với 2 mẫu thử còn lại

Cho lượng NaOH tiếp vào 2 mẫu thử

Theo như phương trình thì lượng NaOH dùng trung hòa H3PO4 là nhiều nhất

Ta tiếp tục cho quỳ tím vào 2 mẫu thử

Mẫu thử làm quỳ tím không đổi màu là H2SO4

Mẫu thử còn lại là H3PO4 (lượng NaOH chưa đủ làm trung hòa H3PO4 => H3PO4 còn dư => quỳ tím hóa đỏ)

Như trên nếu như cho lượng NaOH nhiều hơn => NaOH dư, thay vì các mẫu thử quỳ tím không đổi màu vẫn có khi hóa xanh nha (Nếu NaOH nhiều hơn lượng axit)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN