Chủ đề 1: Xác định thành phần nguyên tử

Ngố ngây ngô
Ngố ngây ngô CTV 11 tháng 1 lúc 19:01

undefined

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 12 tháng 1 lúc 0:13

Gọi :

Số hạt proton = Số hạt electron = p

Số hạt notron = n

Ta có : 

- Tổng số hạt  :2p + n = 34 (1)

- Trong hạt nhân(gồm hai loại hạt : proton và notron) ,hạt không mang điện nhiều hơn mang điện là 1 : n - p = 1(2)

Từ (1)(2) suy ra p = 11 ; n = 12

a) Kí hiệu : Na ( Natri)

b) Cấu hình electron  :1s22s22p63s1

X có 1 electron ở lớp ngoài cùng (3s1) nên X là kim loại.

Bình luận (0)
Ngố ngây ngô
Ngố ngây ngô CTV 11 tháng 1 lúc 19:07

undefined

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 12 tháng 1 lúc 0:16

Gọi : 

Số hạt proton = Số hạt electron = p

Số hạt notron = n

Ta có : 

- Hạt mang điện tích âm(electron) bé hơn số hạt không mang điện (notron) là 1:

n - p = 1(1)

- Hạ mang điện tích dương (proton) là 17 :  p = 17(2)

Từ (1)(2) suy ra p = 17 ; n = 18

a)

Tên nguyên tố : Clo

Số khối : A = p + n = 17 + 18 = 35

Kí hiệu : \(^{35}_{17}Cl\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 7 tháng 1 lúc 21:17

Hợp chất của X với hidro là XH3

\(\Rightarrow\dfrac{M_X}{M_X+3}\cdot100=91,18\)

\(\Rightarrow M_X=31\) \(\Rightarrow\) X là photpho

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 7 tháng 1 lúc 22:06

Vì hóa trị của X trong oxit cao nhất là 5 nên hóa trị của X trong hợp chất với hidro là 8 - 5 = 3

Vậy, CTHH của X với hidro là \(XH_3\)

Ta có :

\(\%X = \dfrac{X}{X + 3}.100\% = 91,18\%\\ \Rightarrow X = 31(P)\)

Vậy , X là Photpho

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 31 tháng 12 2020 lúc 9:00

R thuộc nhóm IIA => R có hóa trị II

R + 2H2O  → R(OH)2 + H2

nH2 = \(\dfrac{4,48}{22,4}\)= 0,2 mol . Theo tỉ lệ phản ứng => nR = 0,2 mol

<=> MR=\(\dfrac{8}{0,2}\)= 40(g/mol) => R là canxi (Ca)

Bình luận (0)
Hồng Phúc
Hồng Phúc CTV 19 tháng 12 2020 lúc 15:57

\(2Z+N=34\Rightarrow N=34-2Z\)

Ta có \(1\le\dfrac{N}{Z}\le1,5\)

\(\Leftrightarrow1\le\dfrac{34-2Z}{Z}\le1,5\)

\(\Leftrightarrow Z\le34-2Z\le1,5Z\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{68}{7}\le Z\le\dfrac{34}{3}\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}Z=10\\Z=11\end{matrix}\right.\)

Nếu \(Z=10\Rightarrow N=14\Rightarrow A=24\)

Nếu \(Z=11\Rightarrow N=12\Rightarrow A=22\)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN