Chủ đề 1. Luyện tập tổng hợp Hóa vô cơ phần 1

Lê Thu Dương
Thiếu tướng -
20 tháng 11 2019 lúc 18:23

4P+5O2----->2P2O5

P2O5+3H2O---->2H3PO4

6,2Kg=6200g

n P=\(\frac{6200}{31}=200\left(mol\right)\)

Theo pthh1

n P2O5=\(\frac{1}{2}n_P=100\left(mol\right)\)

Theo pthh2

n\(_{H3PO4}=2n_{P2O5}=200\left(mol\right)\)

V\(_{H3PO4}=\frac{200}{2}=100\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
20 tháng 11 2019 lúc 21:12
https://i.imgur.com/a7VgEQN.jpg
Bình luận (0)
Hữu Đại

Câu 1: Nguyên tử nguyên tố X được cấu tạo bởi 36 hạt, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. a. Xác định số hạt mỗi loại và viết ký hiệu nguyên tử. b. Xác định ion được tạo thành nguyên tử X. c. So sánh năng lượng ion hóa thứ nhất (I1) của X với Na và Al. Câu 2: Nguyên tố R có Z = 24. a. Viết cấu hình electron của R và R 3+ dưới dạng chữ và ô. b. Xác định kim loại, phim kim hay khí hiếm. c. Nêu Vị trí trong bảng tuần hoàn và viết công thức oxit cao nhất của R . d. Nêu các bộ trị số có thể có của 4 số lượng tử đối với 2 electron 3d 2 của ion R 3+ . Câu 3: Biểu diễn sự hình thành liên kiết trong phân tử MgCl 2 và H 2 O. Câu 4: a) Cần bao nhiêu gam H 2 O và bao nhiêu gam natri clorua để pha thành 500 gam nước muối 20%. Từ dung dịch nước muối trên cần thêm bao nhiêu ml nước để được dung dịhc nước muối 8%. Từ dung dịch nước muối trên cần thêm bao nhiêu gam muối để được dung dịch nước muối 32%. b) Bia 5 độ, rượu Bàu Đá 70 độ. Một người uống hết 5 lon bia có thể tích 330ml thì tương đương với lượng cồn người đó uống bao nhiêu ml rượu? Câu 5. Tính pH của các dung dịch sau: a. HNO 3 0,1M. b. HNO 3 10 -8 M. c. KOH 0,2M. d. KOH 10 -8 M. e. CH 3 COONa 0,1M. f. NH 4 Cl 0,1M? Cho biết Ka (CH 3 COOH) = 1,75. 10-5 , Ka(NH 4 + ) = 5,6.10 -10

Mình đang cần gấp. Cảm ơn các bạn nhé.

HUYNH NHAT TUONG VY
30 tháng 7 2019 lúc 16:19

Gọi số hạt proton,electron và notron là p,e,n

Mà p=e

➝p+e=2p

Theo đề bài ta có hệ: 2p+n=36

2p=2n

⇒p=12 và n=12

Vậy điện tích trong hạt nhân là 12+

Tham khảo!

Bình luận (0)
Yenkhoa Cao
16 tháng 7 2017 lúc 20:54

nC2h5OH=0,5 mol

mCh3COOC2H5=0,5.88=44g

Tìm chất sau phản ứng : 44.70/100 = 30,8g

Bình luận (0)
Nguyễn Tiến Trung
27 tháng 8 2015 lúc 10:51

CO2 và hơi nước bị dd giữ lại. Klg dd giảm suy ra tổng CO2, H2O= 39,4-19,912= 19,488.

Suy ra klg oxi pứ= 19,488-4,64= 14,848 là 0,464mol.

Số mol CO2 ngoài tạo BaCO3= 0,2 còn có thể tạo muối axit tan trong dd.

Gọi số mol HCO3- trong dd là x và số mol H2O do X sinh ra là y.

Bảo toàn O ta có: 2(0,2+x) + y=0,464.2; nên 2x+y= 0,528 và bảo toàn klg X ta có: 12(0,2+x) + 2y= 4,64

à 6x+y=1,12. Giải hệ trên ra x= 0,148 và y=0,232.

Vậy số mol CO2=0,348; H2O=0,232 nên tỉ lệ C:H= 3:4. 

Bình luận (0)
Kuroko Tetsuya
21 tháng 4 2017 lúc 20:17

A. 542

Bình luận (0)
Lovers
23 tháng 11 2016 lúc 19:19

Là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị Cacbon.

Bình luận (0)
Truong Le Uyen Nhi
23 tháng 11 2017 lúc 20:20

Nguyên tử khối là khối lượng của 1 nguyên tử tính bằng đơn vị Cacbon (đvC)

Bình luận (0)
Lovers
23 tháng 11 2016 lúc 19:19

Là khối lượng tính bằng đơn vị Cacbon của phân tử, bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử.

Bình luận (0)
Lê Nguyên Hạo
9 tháng 8 2016 lúc 17:09

PTHH: NaCl + AgNO3 -> AgCl ¯ + NaNO3

KCl + AgNO3 -> AgCl ¯ + KNO3

Dựa vào 2 PTHH ta tìm được khối lượng của AgCl trong mỗi phản ứng:

m'AgCl = x .= x . = x . 2,444

mAgCl = y .= y . = y . 1,919

=> mAgCl = 2,444x + 1,919y = 0,717 (2)

Từ (1) và (2) => hệ phương trình

Giải hệ phương trình ta được: x = 0,178

y = 0,147

=> % NaCl = .100% = 54,76%

% KCl = 100% - % NaCl = 100% - 54,76% = 45,24%.

Vậy trong hỗn hợp: NaCl chiếm 54,76%, KCl chiếm 45,24%

Bình luận (0)
thanh ngọc
9 tháng 8 2016 lúc 17:06

ọi MNaCl là x và mKcl là y ta có phương trình đại số:

x + y = 0,35 (1)

PTHH:        NaCl + AgNO3 -> AgCl ¯ + NaNO3

KCl + AgNO3 -> AgCl ¯ + KNO3

Dựa vào 2 PTHH ta tìm được khối lượng của AgCl trong mỗi phản ứng:

m'AgCl = x .= x . = x . 2,444

mAgCl = y .= y . = y . 1,919

=> mAgCl = 2,444x + 1,919y = 0,717                    (2)

Từ (1) và (2) => hệ phương trình 

Giải hệ phương trình ta được: x = 0,178

y = 0,147

=> % NaCl = .100% = 54,76%

% KCl = 100% - % NaCl = 100% - 54,76% = 45,24%.

Vậy trong hỗn hợp: NaCl chiếm 54,76%, KCl chiếm 45,24%

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Tố Uyên
20 tháng 6 2016 lúc 21:06

BTKL nhcl=2nh2

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN