Chọn giống dựa trên nguồn Biến dị tổ hợp

BaKa
25 tháng 9 2020 lúc 18:38

-Sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lại các tính trạng của P, làm xuất hiện các kiểu hình khác P, kiểu hình này gọi là biến dị tổ hợp.

-Biến dị tổ hợp được xuất hiện trong các hình thức sinh sản hữu tính (giao phối).

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
2 tháng 4 2017 lúc 16:05

Trả lời
- Tạo dòng thuần chủng.
- Cho lai các dòng thuần chủng để tìm tổ hợp lai ưu thế. (có thể lai thuận, lai nghịch).

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN