Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức

Akai Haruma
31 tháng 12 2020 lúc 15:23

Bạn viết đề cẩn thận bằng công thức toán thì sẽ tăng khả năng nhận được sự giúp đỡ hơn. Viết như thế này nhìn rối mắt cực. 

Bình luận (0)
b8d.DreamHero
28 tháng 11 2020 lúc 20:31

lên mạng là có hếtbanh

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 10 2020 lúc 18:51

Ta có: \(\left(x-y\right)^5:\left(y-x\right)^4\)

\(=\left(x-y\right)^5:\left(x-y\right)^4\)

\(=x-y\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 10 2020 lúc 18:45

Ta có: \(\left(x+y\right)^2:\left(x+y\right)\)

\(=\left(x+y\right)^{2-1}\)

\(=x+y\)

Bình luận (0)
Van Khuyen Nguyen
19 tháng 10 2020 lúc 14:08

\(\left(x+1\right)\left(x^2+2x+4\right)-x^2\left(x+3\right)\)

= \(x^3+2x^2+4x+x^2+2x+4-x^3-3x^2\)

= \(6x+4\)

Thay x= -1/10, ta có:

\(6.\frac{-1}{10}+4=\frac{-3}{5}+4=\frac{-3+20}{5}=\frac{17}{5}\)

Bình luận (0)
Kamado Tanjiro
19 tháng 10 2020 lúc 15:32

Ta có:

A=(x+1)(x2+2x+4)−x2(x+3)

=x3+3x2+6x+4−x3−3x2

=6x+4

Khi x=−110

⇒A=6.(−110)+4=175x=−110

Vậy ...

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN